پاسخ فعالیت های هدیه ششم درس نهم :: جهان دیگر

تدبّر کنیم | هم‌خوانی | کامل کنید | برایم بگو |ایستگاه فکر و دیگر فعالیت ها

 

پاسخ فعالیت های هدیه ششم درس نهم :: جهان دیگر

📚 گام به گام هدیه ششم
🔴 جواب فعالیت های درس 9 : جهان دیگر

برایم بگو صفحه ۵۲ هدیه ششم
مهندس برای ساختن خانه، ابتدا باید نقشه‌ای طرّاحی کند و سپس بر اساس آن با تهیه‌ی مواد و مصالح، خانه را بسازد. اگر ساختمان خراب شود و آن مهندس بخواهد دوباره آن را مثل شکل قبلی بسازد، ساختن اوّلیه سخت‌تر است یا دوباره ساختن آن؟
جواب: ساختن اولیه سخت‌تر است چرا که در ساختن دوباره، مهندس نقشه را دارد و می‌داند که چقدر مصالح مورد نیاز است و به راحتی می‌تواند با توان و سرعت بیشتری ساختمان را دوباره بسازد.

ببین و بگو صفحه ۵۳ هدیه ششم

با توجه به :
ببین و بگو صفحه ۵۳ هدیه ششم

درباره‌ی تصاویر زیر گفت و گو کنید.
ببین و بگو صفحه ۵۳ هدیه ششم

جواب: این دو تصویر که بهار و پاییز را نشان می‌دهد بیانگر قدرت خداوند در مرگ و آفرینش انسان‌ها است.
یعنی همان‌طور که با فرا رسیدن فصل پاییز، درختان و گیاهان خشک می‌شوند و دوباره با آمدن فصل بهار سر سبز می‌شوند و جان تازه می‌گیرند، دیگر مخلوقات عالم نیز با مرگ در این دنیا، دوباره در دنیای دیگر متولد می‌شوند.

ایستگاه فکر صفحه ۵۴ هدیه ششم
از آنچه در سال‌های گذشته خوانده‌اید، آیا داستانی درباره‌ی زنده شدن مردگان در این دنیا به خاطر می‌آورید؟ از آن چه درسی می‌گیرید؟
جواب: بله، داستان عزیز، عزیز سوار بر الاغش به شهری زلزله می‌رسد و با خود فکر می‌کند که چگونه خوابیده است، درحالی که صد سال به خواب رفته بود و الاغش هم مرده بود.
ناگهان به امر خداوند الاغ زنده می‌شود. با خواندن این داستان متوجه می‌شویم که خداوند قادر است انسانی را که یک بار آفریده دوباره قیامت زنده کند تا به حساب اعمالش رسیدگی شود.

بررسی کنید صفحه ۵۴ هدیه ششم
خدا در سوره‌ی حمد با چه نامی از قیامت یاد کرده است؟
جواب: یوم الدین: روز پاداش و کیفر

تدبّر کنیم صفحه ۵۴ هدیه ششم
این آیات را به همراه ترجمه‌ی آن در کلاس بخوانید و درباره‌ی پیام‌های آنها با دوستانتان گفت و گو کنید.
تدبّر کنیم صفحه ۵۴ هدیه ششم

آبه اول » پیام آیه این است که فرصت‌های این دنیا برای آباد کردن آخرت است، پس برای زندگی بهتر و پایدارتر در آخرت تلاش کنیم.
آبه دوم » پیام آیه این است که تمام اعمال خوب و بد ما در روز قیامت سنجیده می‌شود و به کارهای خوب پاداش داده می‌شود و هیچ ظلم و کار زشتی بی‌حساب نخواهد ماند. پس بهتر است در این دنیا فقط تلاش کنیم که کارهای نیک انجام دهیم تا در آخرت جز سعادتمندان باشیم.

بگرد و پیدا کن صفحه ۵۵ هدیه ششم
زندگی آخرت از زندگی دنیا برتر است؛ زیرا:
جواب:

١- شگفتی‌برانگیز است.
٢- بهتر و پایدارتر است.
٣- شاهد هیچ ظلمی نخواهیم بود.

گفت و گو کنید صفحه ۵۵ هدیه ششم
دانش آموزی که به خدا و جهان آخرت ایمان دارد در برخورد با هم کلاسی های خود چگونه رفتار می‌کند؟
جواب: سعی خواهد کرد که با همه خوش رفتار باشد و همواره در پی کمک به همکلاسی‌ها و انجام کارهای خوب خواهد بود و هیچ ‌گاه حقی از همکلاسی‌های خود ضایع نخواهد کرد.

کامل کنید صفحه ۵۷ هدیه ششم
من معتقدم
توحید یعنی اعتقاد به یگانگی خداوند
نبوّت یعنی اعتقاد به پیامبری حضرت محمد (ص)
امامت یعنی اعتقاد به جانشینان بعد از پیامبر(ص) که از حضرت علی (ع) شروع و به مهدی (عج) ختم می‌شود.
معاد یعنی اعتقاد به زندگی پس از مرگ در جهانی دیگر، روزی که به حساب رفتار ما در این دنیا رسیدگی خواهد شد.