پاسخ فعالیت فارسی ششم درس چهارم :: داستان من و شما

درک مطلب | گوش کن و بگو |پرسش ها |درک و دریافت

 

پاسخ فعالیت فارسی ششم درس چهارم :: داستان من و شما

📚 گام به گام فارسی ششم
🔴 جواب فعالیت های درس 4 :داستان من و شما

درک مطلب صفحه ۳۴ فارسی ششم
۱- مقصود از «آواهای دلنشین» و «نغمه های مهربانی» چیست؟
جواب: یعنی آهنگ هایی که در دل می‌نشیند و «نغمه‌های مهربانی» یعنی آوازها و ترانه‌های محبت و مهر که همان اشعار و متون زیبای زبان فارسی هستند.

۲- چرا، زبان، موجودی زنده معرّفی شده است؟
جواب: چون هر زبانی فراز و فرود هایی دارد و در طول زمان می تواند بر سایر زبان‌ها تاثیر بگذارد یا تاثیر بپذیرد و تغییر و تحول داشته باشد. اگر از زبان حفظ و نگهداری نشود می‌تواند حتی به مرگ زبان ب انجامد.

۳- شما چه راه هایی را برای نگاهبانی از زبان فارسی پیشنهاد می‌کنید؟
جواب: جلوگیری از ورود واژه‌ها و لغت‌های زبان های دیگر به زبان فارسی، ممانعت از ترجمه‌های شتابزده سطحی و بدون شناخت زبان، یافتن معادل‌های مناسب برای لغت‌های وارد شده به زبان فارسی، انتقال فرهنگ و زبان فارسی به دیگر کشورها

۴- به نظر شما، زبان فارسی چه نقشی در وحدت و یکپارچگی ملّت ایران دارد؟

جواب این قسمت را در بخش نظرات ارسال نمایید.

حکایت صفحه ۳۶ فارسی ششم
علم و عمل
دو کس، رنجِ بیهوده بُردند و سعیِ بی فایده کردند
یکی آن که اندوخت و نخورد و دیگر آن که آموخت و نکرد
علم، چندان که بیشتر خوانی چون عمل در تو نیست، نادانی
نه محقّق بوَد نه دانشمند چارپایی، بر او کتابی چند
آن تهی مغز را چه علم و خبر که بر او هیزم است یا دفتر؟

گلستان سعدی، باب هشتم

از نظر سعدی، دانشمند واقعی کیست؟

جواب: از نظر سعدی، دانشمند واقعی کسی است که به آموخته های خود عمل کند.