پاسخ فعالیت فارسی ششم درس پنجم :: هفت خان رستم

درک مطلب | گوش کن و بگو |پرسش ها |درک و دریافت

 

پاسخ فعالیت فارسی ششم درس پنجم :: هفت خان رستم

📚 گام به گام فارسی ششم
🔴 جواب فعالیت های درس 5 : درس پنجم :: هفت خان رستم

درک مطلب صفحه ۴۱ فارسی ششم
۱- منظور از عبارت زیر، چیست؟ «از هفت خان گذشتن»
جواب: وقتی کسی کاری را با سختی و دشواری زیادی انجام دهد این عبارت را به کار می‌برند.

۲- رستم در هفت خان چه مراحلی را پشت سر می‌گذارد؟
جواب: ۱- نبرد رخش با شیر ۲- گذر از بیابان و گرفتار شدن در آن ۳- نبرد با اژدها ۴- نبرد با جادوگران ۵- نبرد با اولاد دیو ۶- نبرد با ارژنگ دیو ۷- نبرد با دیو سپید .

۳- به نظر شما چه نیرویی باعث شد رستم بتواند هفت خان را با موفّقیت پشت سر بگذارد؟
جواب: قدرت و اعتقاد به خداوند و توکل به او و نترسیدن از مشکلات پیش آمده

درک و دریافت صفحه ۴۸ فارسی ششم
۱- یونس و مهدی چه تفاوت‌ها و چه شباهت‌هایی با هم داشتند؟
جواب: شباهت:
۱- یونس و مهدی پسر و دانش آموز یک کلاس بودند.
۲- هردو اهل شیراز بودند که به تبریز آمده بوند.
جواب: تفاوت ها:
۱- یونس تازه به تبریز آمده بود؛ اما مهدی از چند سال پیش در آنجا بود.
۲- یونس درسش خوب بود؛ ولی مهدی درسش ضعیف بود.
۳- یونس زبان ترکی نمی‌دانست؛ اما مهدی ترکی را یاد گرفته بود.

۲- اگر شما به جای یونس بودید در برابر پیشنهاد مهدی چه می‌کردید؟
جواب: همان روز اول پیشنهادش را قبول نمی‌کردم و سعی می‌کردم او را هم به مدرسه بیاوریم.

۳- به نظر شما چه عاملی باعث برگشت یونس به مدرسه شد؟
جواب: یونس به کمک دوستانش به مدرسه بازگشت و با رفتار مناسب معلم در کلاس پذیرفته شد و دوستان جدیدی پیدا کرد.

۴- با توجّه به متن، جمله‌ها را به ترتیب رویدادها شماره گذاری کنید:
۳- مهدی به درس خواندن علاقه ی زیادی نداشت.
۱- یونس تازه از شیراز به تبریز آمده بود.
۶- تا اینکه یک روز هم کلاس یها یونس را به مدرسه برگرداندند.
۸- یونس تصمیم گرفت مهدی را نیز به مدرسه بازگرداند.
۲- زبان آنها را نمی‌دانست.
۷- معلّم گفت: نتیجه‌ی به مدرسه نیامدن، عقب ماندن از هم کلاسی هاست.
۴- معلمّ از او خواست به مهدی کمک کند تا درس‌هایش را بهتر یاد بگیرد.
۵- آنها چند روزی به مدرسه نرفتند.

کارگاه درس پژوهی صفحه ۴۸ فارسی ششم
۱- با مراجعه به کتابخانه، داستان دیگری از شاهنامه‌ی فردوسی انتخاب، و شخصیت‌های آن را مشخّص کنید.
جواب: داستان: رستم و سهراب
شخصیت‌های داستان:
رستم: پهلوان ایرانی، همسر تهمینه، پدر سهراب
سهراب: پهلوان توران، فرزند رستم
افراسیاب: پادشاه توران
کیکاووس: پادشاه ایران
۲- به نظر شما انسان دانا چه ویژگی‌هایی دارد؟ در گروه درباره‌ی آن گفت و گو، و فهرستی از این ویژگی‌ها تهیه کنید.

جواب: ۲- قبل از انجام کاری به عاقبت آن فکر می‌کند.
۳- انسان دانا و راستگو است.
۴- انسان دانا خوش اخلاق است و با مردم رابطه‌ی خوبی دارد.

۳- از متن‌های این فصل چند جمله را انتخاب، و سپس نهاد و فعل آنها را مشخّص کنید.
جواب: – من هم مانند شما موجودی زنده هستم
نهاد فعل
– دو کس رنج بیهوده بردند.