پاسخ فعالیت فارسی ششم درس ششم :: ای وطن

درک مطلب | گوش کن و بگو |پرسش ها |درک و دریافت

 

پاسخ فعالیت فارسی ششم درس ششم :: ای وطن

📚 گام به گام فارسی ششم
🔴 جواب فعالیت های درس 6: ای وطن

درک مطلب صفحه ۵۲ فارسی ششم
۱- شاعر در این شعر «وطن» را به چه چیزهایی مانند کرده است؟
جواب: رویش در بهاران، جان در هر بدن، بوی عطر گل ها، سبزی چمن، راز شعر حافظ، آواز قناری، یاد خوشترین ها، باران بهاری، غم در مرگ مادر، کوه غصه ها، سربازان عاشق، قهرمان قصه ها، آواز بلند، خاک.

۲- وطن چگونه می‌تواند نگهبان وجود ما باشد؟
جواب: وطن مثل خانه ای امن از وجود ما نگهبانی می‌کند و به ما امنیت، آسایش، هویت و فرهنگ می‌دهد.

۳- شما وطن را به چه چیزهایی مانند می‌کنید؟
جواب: مادر، پدر، گهواره، خانه.

گوش کن و بگو صفحه ۵۲ فارسی ششم
قصّه‌ی «حماسه‌ی هُرمُز» را با دقّت گوش دهید و سپس درباره‌ی پرسش‌های زیر گفت وگو کنید.
پرسش ها

۱- داستان با چه واقعه‌ای شروع می‌شود؟
جواب: حمله‌ی لشکر مغول.

۲- شخصیت اصلی داستان که بود و چند پسر داشت؟
جواب: هرمز، دهقانی شجاع بود و او سه پسر جوان داشت.

۳- اوّلین سواری که به کلبه نزدیک شد، که بود؟
جواب: دیده بان شهر بود

۴- لشکریان مغول چه زمانی به کلبه رسیدند؟
جواب: هنگام غروب

۵- نام فرماندهی مغولان چه بود؟
جواب: قاجان

۶- مغولان برای بیرون کشیدن پیرمرد و پسرانش از کلبه به چه کاری دست زدند؟
جواب: کلبه را آتش زدند

۷- پیرمرد در آخرین لحظه‌ی زندگی چه گفت؟
جواب: پیروز باد ایران