پاسخ فعالیت فارسی ششم درس دوم :: پنجره های شناخت

درک مطلب | گوش کن و بگو |پرسش ها |درک و دریافت

 

پاسخ فعالیت فارسی ششم درس دوم :: پنجره های شناخت

📚 گام به گام فارسی ششم
🔴 جواب فعالیت های درس 2 : پنجره های شناخت

درک مطلب صفحه ۱۶ فارسی ششم

۱- با توجه به متن درس، نظر گروه «ایمان،» چه بود؟
جواب: به نظر گروه ایمان، چهار کلمه‌ی خود، خلق، خلقت و خالق به ترتیب درستی آمده اند، زیرا با شناخت خود و شناخت خلق و خلقت، سرانجام به همه‌ی اینها ایمان می‌آوریم

۲- نظر شما درباره‌ی آن چهار واژه چیست؟
جواب:به نظر من راه رسیدن خود (فرد) به خالق (خدا) توجه و احترام به خلق و خلقت به عنوان آفریده‌های خداست و بدون توجه به خلق و خلقت نمی‌توان به خالق رسید.

۳- نظر گروه اخلاق را با گروه تفکر مقایسه، و یک شباهت آنها را بیان کنید.
جواب:گروه تفکر گفت که نقطه‌ی آفرینش همه‌ی انسان‌ها مثل هم است و گروه اخلاق ریشه‌ی همه‌ی پدیده ها و اشا را در اخلاق نیکو و رفتار پسندیده می‌دانست؛ بنابراین می‌توانیم بگوییم اخلاق نیکو و رفتار پسندیده نقطه‌ی آغاز آفرینش همه‌ی انسان‌ها است.

۴- شما نظر کدام گروه را می‌پسندید؟ دلیل آن را برای کلاس بازگو کنید.
جواب:من نظر گروه اخلاق را می‌پسندم؛ چون اخلاق نیکو و رفتار پسندیده می‌تواند حلقه‌ی اتصال خود، حلق، خلقت، و خالق باشد.

 

گوش کن و بگو صفحه ۱۷ فارسی ششم
به قصه‌ی «رفتار نیکان»، که برای شما پخش یا خوانده می‌شود، با دقت گوش دهید و بر اساس نمودار زیر، گفت‌وگو کنید؛ سپس به پرسش‌ها پاسخ دهید.

عنوان/ نام داستان رفتار نیکان
شخصیت ها پیامبر (ص)- مرد صحرانشین- پسر نوجوان
مکان یا فضای داستان شهر مدینه
زمان رخداد داستان گذشته و زمان پیامبر
پیام داستان خوش رویی و فروتنی- احترام به پدر و مادر
نام کتابی که داستان از آن نقل شد. مرام خوبان

پرسش ها صفحه ۱۷ فارسی ششم
۱- موضوع اصلی داستان چه بود؟
جواب:احترام به پدر و مادر

۲- چرا زبان مرد، بند آمده بود؟
جواب:از دیدن سیمای درخشان و پر ابهت پیامبر دچار هیجان شده بود.

۳- پیامبر (ص) درباره‌ی رفتار با پدر و مادر چه سفارشی فرمودند؟
جواب:بر همه واجب است که احترام پدر و مادر خود را نگه دارند و با آنان با فروتنی رفتار کنند.

۴- شعری که در داستان خوانده شد از کیست؟
جواب:سعدی

خوانش و فهم صفحه ۱۹ فارسی ششم
۱- در مصراع « می‌ریختم تمام جهان را به پای تو،» «تو» به چه کسی اشاره دارد؟ جواب:مادر

۲- بیت « مهرت برون نمی‌رود از سینه‌ام که هست این خانه، خانه‌ی تو و این دل، سرای تو» چگونه خوانده می‌شود؛ چرا؟ جواب:با لحن احساسی و عاطفی؛ چون این بیت احساسات شاعر را نسبت به مادر بیان می‌کند

درک و دریافت صفحه ۲۳ فارسی ششم

۱- پیرزن در ‌کجا زندگی ‌می‌کرد؟
جواب:در باغی نزدیک شهر

2- تفاوت ‌های ‌کلاغ ‌و ‌هدهد ‌را ‌بیان کنید.
جواب:کلاغ پرنده‌ای زیبا و خوش آواز نیست؛ ولی هدهد زیبا و خوش آواز است. کلاغ در ادبیات نشانه‌ی بد خبری و شومی است؛ اما هدهد قاصد و خبر رسان خوبی هاست.

‌3- با‌ توجه ‌به متن درس،‌ پیرزن ‌چه ‌ویژگی‌هایی ‌داشت؟
جواب:مهربانی، زیرکی و با تجربگی.

‌4- به نظر ‌شما چرا بعضی ‌از ‌افراد،‌ زود به دام ‌می‌افتند؟
جواب:به دلیل آن که به زرنگی خود بسیار مغرور می‌شود یا طمع زیادی دارند.

۵- از ‌این ‌داستان چه ‌فهمیدید؟
جواب:غرور طمع زیاد باعث گرفتاری است؛ دیگر این ‌که برای کارهای اشتباهی که انجام می‌دهیم نباید قسمت و سرنوشت را مقصر بدانیم.