پاسخ فعالیت فارسی ششم درس دوازدهم : دوستی / مشاوره

درک مطلب | گوش کن و بگو |پرسش ها |درک و دریافت

پاسخ فعالیت فارسی ششم درس دوازدهم : دوستی / مشاوره

درک مطلب صفحه 86 فارسی ششم

1- در دوست یابی چگونه رفتار می‌کنید؟
جواب: هنگام انتخاب دوست ویژگی‌های زیر را در او بررسی کنیم. اگر واجد این شرایط بود او را به دوستی انتخاب نماییم: با ایمانی، ظاهر و باطنش یکی باشد، راستگو و درستکار، امین و راز دار، خوش برخورد، طالب علم و آگاهی باشد.

2- منظور از «تدبیر ده تنه چون زور ده مرده باشد» چیست؟
جواب: مشورت و چاره اندیشی با ده نفر، مانند استفاده از زور و توان په نفر است.

3- با کسانی که «نیم دوست» هستند چگونه باید رفتار کرد؟ چرا؟
جواب: باید با آنها به خوبی و مهربانی رفتار کنیم؛ زیرا آنها زمانی که انسانیت و صداقت ما را ببینند، با ما دوست صمیمی و یکدل می‌شوند.

4- افرادی که در کارها با دیگران مشورت می‌کنند، چه فرقی با آنهایی دارند که مشورت نمی‌کنند؟
جواب: افرادی که مشورت می‌کنند دانا، هوشمند و آینده نگر هستند و در کار‌هایشان موفق می‌شوند.

 

گوش کن و بگو صفحه 86 فارسی ششم

به قصه‌ی «یک قطره عسل» با دقّت گوش دهید و سپس درباره ی پرسش های زیر گفت وگو کنید.

1- سگ شکاری از نظر ظاهر چه ویژگی هایی داشت؟
جواب: لاغر اندام با درست ها و پاهای باریک و بلد

2- شکارچی چگونه به وجود عسل پی برد؟
جواب: دید در اطراف غاز زنبور های عسل پرواز میکندد و از شکاف یک سنگ قطره قطره عسل میریزد

3- شکارچی با دیدن عسل چه تصمیمی گرفت؟
جواب: تصمیم گرفت که هروز به آنجا برود و قدری از این عسل ها را بردارد و به شهر ببرد و بفروشد

4- شکارچی چگونه موفّق شد که کوزه اش را از عسل پر کند؟
جواب: لباس های خود را محکم بست و صورت خود را با پارچه پوشاند و با احتیاط کوزه اش را پر کرد

5- مرد بقّال پس از چشیدن عسل چه گفت؟
جواب: آفرین بر تو و این عسل

6- مرد بقّال چگونه وزن عسل درون کوزه را به دست آورد؟
جواب: با ترازو آن را وزن کرد

7- علّت شکسته شدنِ سرِ مرد بقّال چه بود؟
جواب: شکارچی کوزه را بر سر مرد بقال شکست

۸- چرا قاضی گفت: «؟ سگ و راسو را نمی توان مجازات کرد؟»
جواب: چون سگ و راسو حیوان هستند و نمی توان آن ها را مجازات کرد

9- باسوادی و وظیفه شناس بودن چه سودی دارد؟
جواب: به عنوان مثال سودی که در این داستان دارد بدین صورت است که اگر وظیفه شناس باشند صیاد سگ شکاری را بدون قید و بند به بازارن نمی آورد و بقال هم بجای گربه از راسوی تربیت ناپذیر نگه نمی دارد

10- چگونه می‌توان از دعوا و زد و خورد پیشگیری کرد؟
جواب: باید علم و دانایی خود را بالا ببریم چرا که همه جنگ ها و دعوا ها از اول کوچک است و مردم نادان ان را بزرگ میکنند.

 

خوانش و فهم صفحه 89 کتاب درسی

1- مفهوم بیت «فجر تا سینه‌ی آفاق شکافت چشم بیدار علی خفته نیافت» چیست؟

جواب: سپیده زده و علی (ع) هنوز بیدار است. (اشاره به شب زنده داری حضرت (ع)).
2- در بیت «دست در دامن مولا زد در که علی بگذر و از ما مگذر» واژه هایی که مشخّص شده است با چه آهنگی خوانده می‌شود؟
جواب: مولا: با کشیده و بلند/ علی: با آهنگ بلند و کشیده