پاسخ فعالیت فارسی ششم درس دهم : عطار و جلال الدین محمد

درک مطلب | گوش کن و بگو |پرسش ها |درک و دریافت

پاسخ فعالیت فارسی ششم درس دهم : عطار و جلال الدین محمد

درس دهم : عطار و جلال الدین محمد

درک مطلب صفحه 76 فارسی ششم

1- چرا دیدار پدر محمّد با افراد مختلف برای او جالب بود؟
جواب: چون با دانشمندان و افراد مشهور آشنا می‌شد و چیزهای زیادی از آن‌ها یاد می‌گرفت

2- به نظر شما چرا سفر برای انسان جالب و هیجان انگیز است؟
جواب: با سفر کردن، انسان به نشانه‌های الهی که در سرزمین‌های دیگر است، نگریسته و ایمانش قوی تر می‌گردد. همچنین در سفر با افراد جدید آشنا شده و مکان‌های مختلف را از نزدیک می‌بیند.

3- منظور عطاّر از اینکه گفت: «همه‌ی ما جز اندکی نمی‌دانیم» چه بود؟
جواب: علم آن‌قدر گسترده است که حتی دانشمندان و حکیمان تنها قسمتی از آن را می‌دانند و علم کلی و واقعی نزد خداست و در طول زمان، مقداری از آن شکار می شود.
البته این جمله نشان از تواضع و فروتنی آنان نیز دارد و معمولا آنهایی که از مردم عادی خیلی بیشتر می‌دانند، ادعایی نمی‌کنند و می‌گویند: تا بدانجا رسید دانش من/ که بدانم همی که ندانم

در این شعر، علم به چه چیزهایی مانند شده است؟
جواب: درخت ، آفتاب ، بحر(دریا)، سحاب(ابر)