پاسخ فعالیت علوم ششم درس چهاردهم:  از گذشته تا آینده

درک مطلب | گوش کن و بگو |پرسش ها |درک و دریافت

پاسخ فعالیت علوم ششم درس چهاردهم:  از گذشته تا آینده

گام به گام علوم ششم

درس چهاردهم:  از گذشته تا آینده

جواب صفحه 102 علوم ششم

جواب صفحه 102 علوم ششم

وسایل ارتباط انسان‌ها با یکدیگر از گذشته تا امروز خیلی تغییر کرده‌اند. تصویرهای زیر برخی وسایل ارتباطی در گذشته را نشان می‌دهد:

دربار‌ه این وسایل ارتباط شخصی با یکدیگر گفت‌وگو کنید. از معلم خود بخواهید در این گفت‌وگو شرکت کند.

مقایسه وسایل ارتباطی جدید نسبت به گذشته
جواب:
نقاط قوت نقاط ضعف
انتقال سریع اطلاعات گران بودن
صرفه‌جویی در زمان نیاز به آموزش
اطمینان در سریع و کامل رسیدن اطلاعات نیاز به مراقبت و سرویس‌دهی
راحتی و آسایش بیشتر در صورت نبودن برق و باتری کارایی ندارد
علم و زندگی صفحه 102 علوم ششم

از بزرگ‌ترها درباره وسایل ارتباطی زمان خودشان بپرسید و آن اطلاعات را به کلاس گزارش دهید.
جواب: استفاده از دود و مشعل در ارتفاعات – انتقال صدا – استفاده از اسب‌های تندرو – نامه از وسایل ارتباطی گذشته هستند.

سوال متن صفحه 103 علوم ششم

در تصویرهای زیر برخی وسایل برقراری ارتباط امروزی آمده است.

درباره‌‌ٔ فواید و ضررهای استفاده از این وسایل با هم‌کلاسی‌های خود گفت‌وگو کنید.
جواب:

فواید  ضررها
انتقال سریع اطلاعات گران بودن این وسایل
صرفه‌جویی در زمان  نیاز داشتن آموزش برای استفاده
اطمینان از رسیدن صحیح و کامل اطلاعات به گیرنده پیام نیاز به نگهداری از این وسایل
راحتی و کاربرد آسان درصورت وجود نداشتن الکتریسیته کار نمی‌کنند
در دسترس بودن و … بعضی از آن‌ها امواجی تولید می‌کنند که می‌تواند به بدن انسان آسیب وارد کند.

گفت و گو کنید صفحه 103 علوم ششم

چرا وسایل ارتباط شخصی با گذشت زمان تغییر کرده است؟ پیش‌بینی کنید در آینده وسایل ارتباط شخصی چگونه خواهد بود؟
جواب: به علت پیشرفت علم و دانش و تغییر نیاز و خواسته‌های انسان.

انقال اطلاعات با سرعت بسیار بیشتری انجام میشود.
کیفیت ارسال اطلاعات بسیار بالا میرود
وسایل ارتباطی کوچک تر و حمل آنها آسانتر و ساده تر میشود.