نگارش پنجم درس هشتم

جواب درس 8 نگارش پنجم

نگارش پنجم درس هشتم

درس هشتم : دفاع زا میهن

املا و واژه آموزی صفحه 40 نگارش پنجم

1 الف) جدول زیر را با واژههای درس کامل کنید.

 

املا و واژه آموزی صفحه 34 نگارش پنجم

ب) یک بار از روی واژههای جدول باال بنویسید.

جواب:  غرق، قوت، فروغ پیغام، مقدونی، غلتیدن

 

جواب صفحه 41 نگارش پنجم

2 در متن درس، جمله هایی را که واژههای زیر در آنها به کار رفته، پیدا کنید و بنویسید.

جواب: سردار شجاع: ایران میهن عزیز و دوست داشتنی، در دوران ما نیز هزاران سرباز و سردار شجاع به خود دیده است.

خاک وطن: آیا باید تسلیم شد و چیرگی دشمن را بر خانمانمان دید و خواری و خفت را به جان خرید، یا جنگید و خاک را از خون خود گلگون کرد.

شکوه خیره کننده: تخت جمشید با عظمت و شکوه خیره کننده اش، مرکز فرمانروایی این سرزمین پهناور بود.

سپاه عظیم: اسکندر که تا آن زمان در هیچ جا مانعی این گونه در برابر سپاه عظیم خود ندیده بود غرق اندوه شد.

 

3 از میان واژههای زیر، واژههایی را که با واژهی »دوست« ترکیب میشوند، پیدا کنید و بنویسید.

املا و واژه آموزی صفحه 34 نگارش پنجم

۳……کتاب…. دوست: به به کسی می گویند که …….. کتاب دوست دارد…………
….. وطن…… دوست: به به کسی می گویند که ………..وطن خود را دوست دارد.………
…..مال…….. دوست: به به کسی می گویند که ……….... پول و ثروت را دوست دارد……….
…..زر………. دوست: به به کسی می گویند که …………….طلا دوست دارد.……………

 

جواب درک متن صفحه 42 نگارش پنجم

 

1 – جمله های زیر  را با دقت بخوانید و آنها را مرتب و شماره گذاری کنید.

جواب:  ٣. و سلام می شنوی.
۷. کارهای خوبمان نتیجهی خوب دارد.
۵. باز همان را به تو بر می گرداند.
1 . حتما تا بحال، به کوه رفته ای
۹. و اگر کار بدی انجام دهید، به خودتان بدی کرده اید.
٢. اگر آنجا به کوه سلام کنی، صدای سلامت به خودت بر می گردد.
۶. دنیا هم مثل کوه است.
۸. و کارهای بدمان نتیجه ی بد.
۴. اگر هم به کوہ حرف تند و تلخی بزنی.

جواب صفحه 43 نگارش پنجم

2 متن را با ترتیب درست بنویسید.

جواب:  حتماً تا به حال، به کوه رفته ای. اگر آنجا به کوه سلام کنی، صدای سلامت به خودت بر می گردد و سلامی می شنوی. اگر هم به کوه حرف تند و تلخی بزنی، باز همان را به تو بر می گرداند. دنیا هم مثل کوه است. کارهای خوبمان نتیجه‌ی خوب دارد و کارهای بدمان نتیجه‌‌ی بد و اگر کار بدی انجام دهید، به خودتان بدی کرده‌اید.

 

3 – با توجه به مفهوم متن، دو سوال طرح کنید و پاسخ آنها را بنویسید.

جواب:  الف) کوه چه ویژگی دارد؟ کوه سلامت را به خودت باز می گرداند. مثلا اگر به آن سلام کنی، به تو سلام می کند.
ب) دنیا از چه نظر به کوه شباهت دارد؟ از این نظر که دنیا هم مانند کوه، نتیجه ی کارهایت را بر می گرداند، مثلا اگر خوبی کنی، نتیجه ی خوبی خواهی دید.

 

جواب نگارش صفحه 44 نگارش پنجم

جواب نگارش صفحه 46 نگارش پنجم

شرح حال یا خاطره یکی از کسانی را که در راه دفاع از میهن فداکاری کرده اند، بنویسید.

 

موضوع : عشق (خاطره ای همسر حاج ابراهیم همّت)
جواب:  زنگ زده بود که نمی تواند بیاید دنبالم. باید منطقه می ماند. خیلی دلم تنگ شده بود. آن قدر اصرار کردم تا قبول کرد خودم بروم. من هم بلیت گرفتم و با اتوبوس رفتم اسلام آباد، کف آشپزخانه تمیز شده بود. همه‌ی میوه‌های فصل توی یخچال بود؛ داخل ظرف‌های ملامین چیده بودشان. کبابشان هم آماده بود روی اجاق، بالای یخچال یک عکس از خودش گذاشته بود، با یک نامه.
وقتی می آمد خانه، خانه من دیگر حق نداشتم کار کنم. بچّه را عوض می کرد. شیر برایش درست می کرد، سفره را می انداخت و جمع می کرد. پا به پای من می نشست لباس‌ها را می شست، پهن می کرد، خشک می کرد و جمع می کرد. آن قدر محبّت به پای زندگی می ریخت که همیشه بهش می گفتم: «درسته کم میای خونه، ولی من تا محبّت های تو رو جبران کنم، برای یک ماه وقت لازم دارم.» نگاهم می کرد و می گفت: «تو بیشتر از اینا به گردن من ح داری.» یک بار هم گفت: «من زودتر از جنگ تموم می شم وگرنه بعد از جنگ بهت نشون می دادم تموم این روزها رو چطور جبران می کنم.»

جواب:  خاطره شهید ابراهیم هادی
یکم اردیبهشت ماه سال 1336 در خانواده «هادی» در تهران فرزندی به دنیا می آید که نامش را «ابراهیم» می گذارند. ابراهیم از شعله های آتش بسیاری می گذرد و بیست و دوم بهمن ماه 1361 برای همیشه در فکه می ماند. در نخستین روز اردیبهشت ماه که با شصت و یکمین سالروز ولادت شهید «ابراهیم هادی» تقارن دارد، خاطراتی از این پهلوان بی مزار را مرور می کنیم

جواب صفحه 45 نگارش پنجم

جواب صفحه 45 نگارش پنجم

ارسالی از  سمیه

جواب:  جمله: سرود ملی، خلاصه و فشرده ی افتخارات، عظمت ها و خواسته های یک ملت است.
(پیام: سرود ملی افتخار کشور عزیزمان ایران است.)

جمله: میهن دوستان تا آخرین قطره ی خون، در برابر دشمن پایداری خواهند کرد.
( پیام: کسانی که ایران رو دوست دارند تا وقتی بمیرند با دشمن می جنگند.)

جمله: صدای سرود زاغ بورها،سکوت کویر را شکست.
( پیام: صدای آواز کلاغ ها سکوت کویر را بهم زد)
دوستان اگه یه ذره دقت بیشتری کنید میتونید جواب رو پایین جدول ببینید.

 

(ارسالی از amirali )

جواب:  سرود ملی خلاصه افتخارات عظمت ها و خواسته های یک ملت است: سرود ملی نماد یک ملت است

2:کسانی که ایران را دوست دارد تا وقتی بمیرند با دشمن میجنگند

3: صدای اواز کلاغ ها سکوت کویر را بهم زد

ارسالی از یاسمن

جمله ی اول : سرود ملی ، خلاصه ی و فشرده ی افتخارات، عظمت ها و خواسته های یک ملت است
پیام : مردم باید به سرود ملی کشورشان احترام بگذارند .
جمله ی دوم : میهن دوستان تا آخرین قطره ی خون ، در برابر دشمن پایداری خواهند کرد .
پیام : کشور و میهن مهم تر از جان افراد است .
جمله ی سوم : صدای سرود زاغ بور ها ، سکوت کویر را شکست .
پیام : وطن هرکس ، عزیزترین جا برای او است حتی اگر به ظاهر شرایط مناسبی نداشته باشد.

جواب درک متن صفحه 46 نگارش پنجم

پاسخ سوال الف : تخت جمشید
پاسخ سوال ب : با
پاسخ سوال پ : عظمت
پاسخ سوال ت : و
پاسخ سوال ث : شکوه
پاسخ سوال ج : خیره کننده اش
پاسخ سوال چ : مرکز
پاسخ سوال ح : فرمانروایی
پاسخ سوال خ : این
پاسخ سوال د : سرزمین
پاسخ سوال ذ : بود
پاسخ سوال ر : تخت جمشید با عظمت و شکوه خیره کننده اش مرکز فرمانروایی این سرزمین بود