نگارش پنجم درس دهم

جواب درس 10 نگارش پنجم

نگارش پنجم درس دهم

درس دهم : نام نیکو

املا و واژه آموزی صفحه 53 نگارش پنجم

1 ّ با توجه به متن درس، جاهای خالی را پر کنید.
استاد با نگاه های ..تحسین آمیز..هنرمندی او را میدید و ...تشویقش می کرد.. می کرد، اما …مراقب..بود که..غرور..به جان شاگردش نیفتد. سال ها بعد محمود فرشچیان، استادی هنرمند و …نام آشنا.. در نقاشی شد و ..کارهای او.. شهرت جهانی یافتند.

 

2 متن درس را با دقت بخوانید و واژه هایی را که از دو کلمه یا بیشتر تشکیل شده است، بنویسید.
جواب:  جستجوگر، گفت و گو، خیال انگیز، زاینده رود، گلدسته، فوق العاده ، پرکار، کم حرف، کارگاه، دلنشین، جلال الدین محمد، خوشحالی، سپیده دم، تحسین آمیز، سرمشق، روبه رو ، نیم رخ ، نام آشنا، نیک نامی، هم صدا،

 

 کامل کنید صفحه 54 نگارش پنجم

هیجان+ انگیزهیجان انگیزیعنیآنچه انسان را به هیجان می آورد
تفکر+آمیزتفکرآمیزیعنیآنچه انسان را به فکر وادار می کند
غم+انگیزغم انگیزیعنیآنچه انسان را اندوهگین می کند
طنز+آمیزطنزآمیزیعنیآنچه  با طنز آمیخته است
دل+انگیزدل انگیزیعنیآنچه خوشایند دل انسان است.

 

جواب درک متن صفحه 36 نگارش پنجم

درک متن صفحه 54 نگارش پنجم

الف) متن زیر را با دقت بخوانید.
روزی روزگاری مردی زندگی میکرد که دروغگو بود. او هرجا میرفت دروغ میگفت. همیشه دوستان و نزدیکانش به او میگفتند که دست از این کار ناپسند بردارد؛ ولی او در جواب میگفت: »کی گفته که من دروغ میگویم؟ من راستگوترین آدم دنیا هستم!« روزی در یک مهمانی که مرد دروغگو هم مهمان بود، چند دوست کنار هم نشسته بودند و از هر دری می گفتند و میشنیدند. یکی از آن میان گفت: »چند روز است که در بازار شهر زعفران زیاد و ارزان شده. هرکس زعفران نیاز دارد، بهترین وقت خرید آن است!« مرد دروغگو ناگهان گفت: »در بازار که زعفران نیست. یک مثقال هم پیدا نمیشود!« مرد زعفران فروش گفت: »مگر میشود؟ کار من زعفران فروشی است«. مرد دروغگو با تمسخر گفت: »شاید آنچه تو میفروشی زردچوبه است، نه زعفران!« زعفران فروش با ناراحتی گفت: »میخواهی بگویی من دروغگویم، من دیگر اینجا نمی مانم«.
صاحبخانه، زعفران فروش را آرام کرد. یک دفعه شخصی از میان جمع گفت: »من که میگویم هیچکس در این جمع دروغگو نیست. چون آدم دروغگو، ته کلاهش سوراخی دارد!« مرد دروغگو تا این حرف را شنید، کلاهش را از سر برداشت و مشغول نگاه کردن به آن شد. همه گرم نگاه کردن و خندیدن به او شدند. مرد دروغگو کاله را بر سر گذاشت، در حالی که از خجالت رنگ به رو نداشت.

ب) با توجه به متن، به سؤالات زیر پاسخ دهید.
1 چرا مرد دروغگو گفت در بازار زعفران نیست؟
جواب:  او می خواست مرد زعفران فروش را به تقلب متهم کند.

2 چرا شخصی از میان جمع گفت که هیچ کس در این جمع دروغگو نیست، چون آدم دروغگو ته کلاهش سوراخ دارد؟
جواب:  چون این حرف او باعث میشد فرد دروغگو ناخودآگاه نگران سوراخ کلاه و رسوایی اش شود.

3 چرا مرد دروغگو به سرعت کلاه را از سر برداشت و مشغول نگاه کردن به آن شد؟
جواب:  زیرا خود بهتر از همه می دانست که دروغگوست و ترسید حرف آن مرد راست باشد و سوراخی در کلاهش باشد.

4 چرا در پایان، مرد دروغگو خجالت کشید؟
جواب:  زیرا همه فهمیدند که او دروغ گفته است.

پ)برای متنی که خواندید یک عنوان مناسب انتخاب کنید.
جواب:  عاقبت دروغگو رسوا می شود.

 

جواب نگارش

نگارش صفحه 56 پنجم

زندگینامه ی یکی از شخصیتهای زیر را بنویسید (یا هر شخصیتی که مورد نظر شماست). در نوشتن زندگی نامه، جزئیات زیر، ذکر شود:
نام و شهرت ، محل زندگی و دوره ی تاریخی، تحصیلات آثار ،تاثیر و نقش او در ادبیات یا هنر
جواب: 

مصطفی رحماندوست:
شاعر، قصه نویس و مترجم کتاب‌های کودکان و نوجوانان، اول تیر سال ۱۳۲۹ در همدان به دنیا آمد رحماندوست وی پس از اخذ مدرک کارشناسی خود در رشته زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران، به عنوان کارشناس کتاب‌های خطی در کتابخانه مجلس مشغول به کار شد. رحماندوست پس از سال ۱۳۵۷ با عنوان مدیر مرکز نشریات کانون پرورش فکری کودکان نوجوانان مشغول به کار شد. از آن پس تا به امروز در سمت مدیر برنامه‌ کودک‌ سیما، سردبیر نشریه‌ پویه‌، مدیر مسئول نشریات رشد، مدیر کل دفتر مجامع و فعالیت‌های فرهنگی، سردبیر رشد دانش‌آموز، سردبیر سروش‌ کودکان و داور جشنواره بین‌ المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان (اصفهان) فعالیت کرده است. از او بیش از ۱۱۶ اثر به صورت مجموعه داستان و مجموعه شعر برای کودکان و نوجوانان منتشر شده است. رحماندوست به مدت سه سال مدیر کل دفتر مجامع و فعالیت‌های فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بوده است. وی علاوه بر این، مدرس داستان نویسی و ادبیات کودکان و نوجوانان در دانشگاه ‌ها نیز بوده است. او هم اکنون به تدریس داستان نویسی و ادبیات کودکان و نوجوانان مشغول است و به عنوان مسئول بخش کتاب‌های خارجی کودکان و نوجوانان در کتابخانه ملی فعالیت می‌کند.

جواب: به نظر من این است که این متن را من دوست داشتم تورو دوست دارم بگم که یکی از مشهورترین شاعران ایران بوده و من دوست دارم که ایشان یک کتاب از ایشان را داشته باشم یا یکی از عکس هایشان را داشته باشد و پخش کنید.

جواب: نام کتاب هایش،۲پر ۲ور ۴پر، آسمان هم خندید، ترانه های نوازش، بازی شیرین است، درسی برای گنجشک، توپ در تاریکی ،بچه ها را دوست دارم، مرغ قشنگ تپلی، پرنده گفت:به!به! ، صدای ساز می آید ، صلح ، پنج تا انگشت بودند که…… ، مرغ افتاد مرد،خروس غصه خورد،زیباتر از بهار،غول کوچولو آمده،بترس لولو آمده،رنگ و وارنگ از همه رنگ،سفره شام،پرستارصبح شد،نسیم نانوا،خوش به حال ماهی ها تعدادی از این آثار است.