معنی درس چهارم فارسی نهم (هم نشین)

معنی کلمات و شعر و آرایه های هم نشین

 

معنی درس چهارم فارسی نهم (هم نشین)

📚 درس چهار فارسی پایه نهم
🔴 درس 4 : هم نشین

🔻دیدار با غایب دانی چه ذوقی دارد؟ /// ابری که در بیابان بر تشنه ای ببارد

🔹 معنی : می دانی ملاقات یاری که غایب بوده چه لذتی دارد ؟ مثل تشنه ای است که در بیابان ابری بر او باران ببارد و سیراب کند

 

🔻تا توانی می گریز از یار بد /// یار بد بدتر بود از مار بد
🔻مار بد ، تنها تو را بر جان زند /// یار بد ، بر جان و ایمان زند
🔹 معنی :تلاش کن که از دوست بد دوری کنی زیرا دوست بد از مار بد ترسناک تر است
مار بد فقط جانت را میگیرد و تو را نابود می کند اما دوست بد علاوه بر جانت ایمان و اعتقادت را نیز می گیرد .

🔻با بدان کم نشین که صحبت بد /// گرچه پاکی تو را پلید کند
🔻آفتابی بدین بزرگی را /// لکّه ای ابر نا پدید کند
🔹 معنی : با افراد بد هم نشین نباش چرا که هم نشینی با بدان تو را ناپاک و آلوده می کند هر چند که تو پاک و آراسته باشی – بیت دو : لکه ای ابر آفتاب به این بزرگی را پنهان و ناپدید می کند( دوستان با بدان مانند لکه ای ابر است که آفتابی را پنهان می کند ، انسان را آلوده می سازد .

🔻پسر نوح با بدان بنشست /// خاندان نبوتش گم شد
🔻سگ اصحاب کهف روزی چند /// پی نیکان گرفت و مردم شد
🔹 معنی : پسر نوح به خاطر هم نشینی با انسان های بد از خاندان پیغمبری رانده شد و به مرتبه و مقام انسان ها رسید . – بیت دو : سگ اصحاب کهف چند روزی به دنبال انسان های نیک رفت و جز انسان ها به شمار آمد .

نکته اصحاب کهف چند نفری بودند که در دوره دقیانوس از شهری بیرون رفتند و 300 سال در غار خوابیدند .

🔻هم نشین تو از تو به باید /// تا تو را عقل و دین بیفزاید
🔹 معنی : هم نشین تو باید از تو بهتر باشد تا چیزی را به عقل و دین تو بیفزاید

معنی کلمات

آدمی : انسان
خرسندی : خشنودی
مصاحبت : هم نشینی
شکیبا : صبور
مصائب : سختی ها
لاف دوستی : ادعای دوستی
منش : اخلاق ، رفتار ، خوی
آیین : دین ، روش زندگی
طبیعت ایشان : خلق و خوی ایشان
طریقت : راه و روش
متّهم : بدنام
نیکو خصال : خوش رفتار

لغات سخت درس:

مصاحبت با یک دوست خوب و شکیبا / وزش نسیم دل انگیزی است که احساس آرامش و سبکی و صفای درون را در ما زنده می سازد : هم نشین با دوستی خوب و صبور/وزش باد ملایم و خوبی است که احساس آرامش و راحتی با انسان دست میدهد .