معنی درس هشتم عربی نهم

عربی هشتم درس نهم

معنی درس هشتم عربی نهم

معنی کلمات درس نهم عربی هشتم

کلمات درس نهم عربی هشتم

ترجمه درس نهم عربی هشتم

معنی صفحه 98 عربی هشتم

ترجمه درس نهم عربی هشتم

1- دانش آموزان مدرسه شادند چراکه آنها برای گردش علمی از شیراز به یاسوج خواهند رفت

2- خانم مدیر : می خواهیم پنجشنبه هفته آینده به گردش علمی برویم .

3- شما باید بعضی کارها را مراعات کنید

4- تهیه کردن لباسهای مناسب ؛ چونکه هوا در یاسوج سرد است .

5- تهیه کردن حوله ی کوچک و بزرگ و مسواک و خمیر دندان .

6- حاضر شدن ساعت هفت صبح در حیاط مدرسه

معنی صفحه 99 عربی هشتم

معنی صفحه 99 عربی هشتم

 

7- دانش آموزان از مدیر می پرسیدند :
‎8-‏ اولی : به کجا می رویم ای خانم من ؟

9- مدیر : به یاسوج و اطرافش.

10- در این استان . جنگل ها و رودخانه هاو گل ها و بوستان ها و چشمه ها وآبشارهای زیبایی است .

معنی صفحه 99 عربی هشتم

 

اَلثّانیهُ: کَمْ یَوْماً نَبْقَی؟
دومی: چند روز می‌مانیم؟
اَلْمُدیرَهُ: ثَلاثَهَ أَیّامٍ مِنَ الْخَمیسِ إلَی السَّبْتِ.
خانم مدیر: 3 روز از پنجشنبه تا شنبه.

اَلثّالِثَهُ: مَتَی نَرْجِعُ؟
سومی: کی برمی‌گردیم؟
اَلْمُدیرَهُ: صَباحَ یَومِ الْأَحَدِ فِی السّاعَهِ السّابِعَهِ.
خانم مدیر: صبح روز یکشنبه در ساعت 7.

اَلرّابِعَهُ: بِمَ نَذْهَبُ إلَی هُناکَ؟
چهارمی: با چه چیزی به آنجا می‌رویم؟
اَلْمُدیرَهُ: بِالْحافِلَهِ.
خانم مدیر: با اتوبوس.

اَلْخامِسَهُ: أَیْنَ نَأْکُلُ الَفَْطورَ وَ الْغَداءَ وَ الْعَشاءَ؟
پنجمی: کجا غذا می‌خوریم؟ صبحانه و ناهار وشام؟
اَلْمُدیرَهُ: فی مَطْعَمٍ نَظیفٍ وَ جَیِّدٍ.
خانم مدیر: در رستورانی تمیز و خوب.

معنی عربی هشتم درس 9

معنی صفحه 100 عربی هشتم

معنی صفحه 100 عربی هشتم

اَلسّادِسَهُ: هَلِ الْجَوّالُ مَسْموحٌ لَنا؟
ششمی: آیا تلفن همراه برای ما مجاز است؟
اَلْمُدیرَهُ: نَعَمْ.
خانم مدیر: بله.

اَلسّابِعَهُ: أینَ نَبقَی لِلِاِسْتِراحَهِ؟
هفتمی: برای استراحت کجا می‌مانیم؟
اَلْمُدیرَهُ: فی فُندُقِ الْمُعَلِّمینَ.
خانم مدیر: در هتل معلمان.

اَلثّامِنَهُ: هَلْ هُناکَ مَلْعَبٌ؟
هشتمی: آیا آنجا ورزشگاه دارد؟
اَلْمُدیرَهُ: نَعَمْ؛ ثَلاثَهُ مَلاعِبَ.
خانم مدیر: بله؛ 3 روز ورزشگاه دارد.

فَرِحَ الْجَمیعُ لِهٰذِهِ السَّفْرَ هِ الْجَمیلَهِ.
همگی برای این گردش زیبا خوشحال شدند.

درس 9 عربی هشتم

معنی صفحه 100 عربی هشتم

جواب عربی هشتم درس 9

جواب بدانیم صفحه 101 عربی هشتم

پرسش و پاسخ با کلمۀ پرسشی «کَیفَ: چگونه»:
1- کَیفَ حالُکَ؟ أنَا بِخَیرٍ. حالت چگونه است؟ من خوبم.
2- کَیفَ وَصَلْتَ؟ بِسُرعَهٍ. چگونه رسیدی؟ به سرعت

جواب بدانیم صفحه 103 عربی هشتم

جواب صفحه 102 عربی هشتم

جواب صفحه 102 عربی هشتم