معنی درس سیزدهم فارسی نهم – آشنای غریب

معنی کلمات و شعر و آرایه های ادبی فارسی نهم

معنی درس سیزدهم فارسی نهم - آشنای غریب

معنی درس سیزدهم فارسی نهم – آشنای غریب

 

 

فارسی نهم درس سیزدهم: آشنای غریب

 

معنی شعر آشنای غربیان

 

قالب شعر :
غزل
1- چشمه های خروشان تو را می شناسند / موج های پریشان تو را می شناسند
معنی: چشمه های خروشان و موج های پر تلاطم تو را می شناسند.

آرایه : چشمه ها و موج ها می شناسند : تشخیص
چشمه ، خروشان و موج : مراعات نظیر
تکرار « ش » : واج آرایی
خروشان و پریشان : مشتق

2- پرسش تشنگی را تو آبی ، جوابی/ ریگ های بیابان تو را می شناسند
معنی: تو برای انسان های تشنه ی معرفت ، مانند آبی هستی . شن های بیابان هم ارزش تو را می دانند.

 آرایه : تو آبی : تشبیه
تشنگی و آب : تضاد و مراعات نظیر
ریگ ها می شناسند : تشخیص
نکته : پرسش ، تشنگی : مشتق
« ی » در آبی و جوابی : اسنادی به معنی هستی
« را » مصراع اول : حرف اضافه به معنی برای
« را » مصراع دوم : نشانه مفعولی

3- نام تو رخصت رویش است و طراوت / زین سبب برگ و باران تو را می شناسند
معنی: ای امام رضا (ع) نام تو اجازه ی روییدن شادابی است و به همین دلیل است که گیاهان و قطره های باران ، شاداب خود را از تو گرفته اند.

 آرایه : رویش و برگ ، طراوت و باران : مراعات نظیر
برگ و باران می شناسد : تشخیص
نکته : رویش و بار ان : مشتق
زین سبب : قید علّت
رخصت : مسند

4- هم تو گل های این باغ را می شناسی / هم تمام شهیدان تو را می شناسند
معنی: ای امام رضا (ع) ، تو همه ی انسانها خوب و شایسته ی این جهان را می شناسی و تمام شهیدان هم وجود پاک تو را درک کرده اند.

آرایه : گل : استعاره از انسانهای خوب
باغ : استعاره از دنیا
گل و باغ : مراعات نظیر
نکته : « را » در مصراع اول و دوم : نشانه مفعولی

5- اینک ای خوب ، فصل غریبی سرآمد / چون تمام غریبان تو را می شناسند
معنی: ای امام خوب ما اکنون زمان غریبی و تنهایی به پایان رسید چون که تمام انسانهای غریب و بیگانه تو را می شناسند.

 آرایه : خوب : مجازاً امام رضا (ع)
فصل غریبی : اضافه تشبیهی
سرآمدن : کنایه
نکته : غریبی : مشتق
سرآمد : فعل مرکّب

6- کاش من هم عبور تو را دیده بودم / کوچه های خراسان تو را می شناسند
معنی: ای کاش آن زمانی که از خراسان عبور می کردی من هم بودم و مانند مردم خراسان حضور تو را درک می کردم

 آرایه : کوچه های خراسان : مجازاً مردم خراسان
کوچه های خراسان می شناسند : تشخیص ،
تلمیح به سفر امام رضا (ع) به نیشابور
نکته :
کاش : شبه جمله

معنی کلمات درس سیزدهم فارسی نهم

ظرافت: زیرکی، مهارت، خوش زمانی
رخصت: اجازه، دستور دادن
طراوت: تازگی، شادابی، تر و تازه بودن
غریبی: غریب و ناآشنا بودن
سرآمد: به پایان رسید، تمام شد
خراسان: محل برآمد خورشید (خور+آسان)
میلاد: هنگام والدت، روز تولد
خرقه: لباس، جامۀ عارفان و درویشان
میکشان: باده نوشان، میخوران
آوا: صدا، آهنگ
بازگو کردن: تکرار کردن سخنی
عیش: خوشی
منجی: نجات بخش، نجات دهنده
هشدار: به هوش باش، آگاه باش
هزار: بلبل، عندلیب
تف: حرارت گرمی، روشنی، پرتو، نور

 

 قیصر امین پور 
تاریخ ادبیات :
قیصر امین پور از شاعران معاصر است که
از آثار وی می توان به موارد زیر اشاره کرد :
منظومه ظهر روز دهم
مثل چشمه، مثل رود
به قول پرستو
مجموعه شعر آینه‌های ناگهان
مجموعه شعر گل‌ها همـه آفتابگردان‌اند
و سر انجام وی پس از تصادفی در سال
۱۳۷۸ همواره از بیماری‌های مختلف رنج می‌برد
و حتی دست کم دو عمل جراحی قلب و پیوند
کلیه را پشت سر گذاشته بود و در نهایت حدود
ساعت ۳ بامداد سه‌شنبه ۸ آبان ۱۳۸۶ در بیمارستان
دی درگذشت. پیکر این شاعر در زادگاهش گتوند و
در کنار مزار شهدای گمنام این شهرستان به خاک سپرده شد.
توجه :
تو را می شناسد : ردیف شعر

ظرافت: زیرکی، مهارت، خوش زمانی رخصت: اجازه، دستور دادن
طراوت: تازگی، شادابی، تر و تازه بودن غریبی: غریب و ناآشنا بودن
سرآمد: به پایان رسید، تمام شد خراسان: محل برآمد خورشید )خور+آسان(
میالد: هنگام والدت، روز تولد خرقه: لباس، جامۀ عارفان و درویشان
میکشان: باده نوشان، میخوران آوا: صدا، آهنگ
بازگو کردن: تکرار کردن سخنی عیش: خوشی
منجی: نجات بخش، نجات دهنده هشدار: به هوش باش، آگاه باش
هزار: بلبل، عندلیب تف: حرارت گرمی، روشنی، پرتو، نور