معنی درس اول عربی هشتم

عربی هشتم درس اول

معنی درس اول عربی هشتم

جواب صفحه 2 عربی هشتم

1- سلام برشما ای دانش آموزان
2- به کلاس هشتم خوش آمدید
3- حال شما چطور است؟
4- سال تحصیلی جدید مبارک.
5- خدا را شکر، زیرا شما میتوانید عبارت‌های ساده را بفهمید.