فصل ۴ علوم هشتم ( پاسخ سوالات درس تنظیم عصبی)

گام به گام فصل چهارم علوم هشتم

فصل ۴ علوم هشتم ( پاسخ سوالات درس تنظیم عصبی)

 

فصل 4 :: تنظیم عصبی

جواب فعالیت صفحه 29 علوم هشتم

فعالیت صفحه 29 علوم هشتم

با ضربه به زیر زانو ساق پا به سمت بالا پرتاب می‌شود.

 

جواب اطلاعات جمع‌آوری کنید صفحه 33 علوم هشتم

اطلاعات جمع‌آوری کنید صفحه 33 علوم هشتم

سلول‌های پشتیبان همان نوروگلیا یا چسب عصب هستند که دارای ویژگی‌ها و وظایف زیر می‌باشند:

ویژگی نوروگلیا

بسیار کوچک

فاقد فعالیت عصبی

از تعداد نورون‌ها زیادترند.

وظایف نوروگلیا

تغذیه نورون‌ها

از بین بردن میکروب‌ها

ساختن غلاف رشته‌های عصبی