جواب فعالیت علوم ششم درس 2 (سرگذشت دفتر من)

جواب درس دوم علوم ششم ابتدایی

 

جواب فعالیت علوم ششم درس 2 (سرگذشت دفتر من)

جواب فعالیت های درس دوم علوم ششم

ایستگاه فکر صفحه 14 

درگذشته های دور برای ثبت و ذخیره ی اطلاعات از نوشتن روی سنگ ، چوب درختان و نقاشی روی دیوار غارها استفاده می کردند . مزایا و معایب این روش ها را بنویسید.

مزایا : سنگ و چوب مواد طبیعی هستند و در طبعت به فراوانی یافت می شوند.

معایب : 1) چوب با گذشت زمان پوسیده می شود 2) سنگ ها هم شکسته می شوند 3) نمی توان به راحتی آن ها را جا به جا کرد.

 

 

جمع آوری اطلاعات صفحه 15

از مواد طبیعی و مصنوعی محیط زندگی خود فهرستی تهیه کنید و به کلاس گزارش دهید.

پاسخ: مواد طبیعی : درخت – آب – میوه – شن و ماسه

پاسخ: مواد مصنوعی : شیشه – کاغذ – پلاستیک – خودکار – کاسه – قاشق – لاستیک – سیم برق

جمع آوری اطلاعات صفحه 16

در یک فعّالیّت گروهی ، تحقیق کنید هر یک از افراد و مراکز زیر چه استفاده های از کاغذ می کنند. نتایج را به صورت روزنامه ی دیواری به کلاس گزارش کنید.

الف ) عکّاس : چاپ عکس ب) بانک : رسید بانکی پ ) دانش آموز : دفتر علوم

ت) خیّاط : الگو برای لباس ث ) مرغداری : جعبه تخم مرغ ج) قنّادی : جعبه شیرینی

گفتگو صفحه صفحه 16

اخطار های سایت جواب فعالیت این قسمت را نداریم لطفا در نظرات برای ما ارسال کنید

 

صفحه 17 

1. تغییرهای انجام شده در هر یک از مرحله های 1 ، 4 و 6 فیزیکی است یا شیمیایی ؟

پاسخ: بریدن کاغذ ، خرد کردن چوب و نرم شدن کاغذ در اثر آب فیزیکی هستند.

2. خواص ظاهری چیپس چوب تولید شده در مرحله چهارم را با خمیر تولید شده در مرحله پنج مقایسه کنید.

پاسخ: در مرحله چهار چیپس چوب خرد شده هستند امّا در مرحله ی پنج ، خرده چوب ها در آب حل شده به حالت خمیر درآمده اند.

آزمایش کنید    صفحه 18 و 19

1. یکی لیوان پلاستیکی بردارید با استفاده از استوانه مدرج 20 میلی لیتر آب داخل آن بریزید. بعد یک سوم قاشق چای‌خوری پتاسیم و برمنگنات به آن اضافه کنید. سپس یک قاشق چای‌خوری سرکه و 20 میلی لیتر آب اکسیژنه به مواد داخل لیوان اضافه کنید. مدتی منتظر بمانید ، مشاهده خود را یادداشت کنید.

پاسخ: محلول در ابتدا بنفش تیره است با گذشت زمان بی رنگ می شود.

2. در یک لیوان پلاستیکی 20 میلی لیتر آب بریزید و چند تکه کاغذ رنگی داخل آن بیندازید. چند دقیقه صبر کنید تا کاغذ نرم شود. سپس 10 میلی لیتر آب اکسیژنه به لیوان اضافه کنید. ده دقیقه صبر کنید. مشاهدات خود را یادداشت کنید.

پاسخ: در صورت نداشتن آب اکسیژنه می توانید از آب ژاول یا مواد سفید کننده دیگری استفاده کنید. مشاهده می کنیم کاغذ بی رنگ می شود زیرا موادی مانند آب اکسیژنه یا آب ژاول رنگ بر هستند.

– از این آزمایش ها چه نتیجه ای می گیرید ؟

پاسخ: نتیجه می گیریم در کارخانه ی تهیّه ی کاغذ برای از بین بردن رنگ چوب از مواد رنگ بر مانند آب اکسیژنه یا آب ژاول استفاده می کنند.

گفت و گو کنید   صفحه 20

جدول زیر موادی را نشان می دهد که در تهیّه کاغذ به کار می روند . درباره ی علّت استفاده از این مواد با ویژگی های کاغذ تولید شده . بحث و گفت و گو کنید.

 

ماده به کار رفته در تهیّه کاغذ

علّت استفاده

پلاستیک

برای تهیه کاغذ های ضد آب ، به خمیر کاغذ ، پلاستیک اضافه می کنند.

رنگ

برای تهیه کاغذ های رنگی مورد استفاده قرار می گیرد.

نشاسته

سطح کاغذ صاف می شود تا نوشتن روی آن بهتر انجام شود. هم چنین کاغذ در برابر پارگی و تا خوردن مقاوم می شود.

کلر

به عنوان رنگ بر کاربرد دارد.

گچ

برای شفافیت کاغذ استفاده می شود.

فعالیت صفحه 20

برای تهیّه ی 200 جلد کتاب یا دفتر 500 برگی به طور تقریبی باید 3 اصله درخت قطع شود. تخمین بزنید :

الف ) چند درخت لازم است تا مصرف سالانه ی کاغذ شما را بتوان تولید کرد ؟

پاسخ: ( هر دانش آموز با توجه به مصرف خودش حساب کند)

تقریبا برای هر 3300 برگ کاغذ یک اصله درخت لازم است. حال اگر مصرف کاغذ یک دانش آموز (برای کتاب درسی ، دفتر ، ورقه های امتحانی و کمک درسی) برابر 3300 برگ باشد. در یک سال برای هر شاگرد یک اصله درخت باید قطع شود.

ب) چند درخت لازم است تا مصرف سالانه ی کاغذ دانش آموزان کلاس شما را بتوان تولید کرد ؟

پاسخ: سالانه برای یک کلاس 30 نفره باید 30 اصله درخت قطع شود.

 نکته 

بازیافت سبب می شود که منابع طبیعی کم تر استخراج شوند. در ماده و انرژی صرفه جویی می گردد. باعث پاکیزگی محیط زیست می شود.

بازیافت کاغذ 90 درصد در مصرف آب و 50 درصد در مصرف انرژی صرفه جویی می شود و باعث آلودگی کم تر هوا می گردد.

فکر کنید صفحه 20

– قطع بیش از حدّ درختان جنگل چه آسیبی به چرخه ی روبه رو خواهد زد ؟

پاسخ: باعث نابودی جنگل می شود ، موجودات زنده ای که در جنگل زندگی می کنند نیز از بین می روند.

– برای جلوگیری یا کاهش اثرات قطع بی رویه درختان و تخریب جنگل ها در زندگی جانداران چه راه هایی را پیشنهاد می کنند ؟

پاسخ:

1) در استفاده از کاغذ صرفه جویی کنیم.

2) ورقه های دفترمان را بیهوده پاره نکنیم.

3) کاغذ های باطله را همراه با زباله های خانه دور نریزیم.

فکر کنید صفحه 22

پاسخ: مقاومت کیسه های نایلونی تهیه شده از بازیافت کمتر از مقاومت کیسه های تهیه شده از مواد اصلی است

پاسخ: ارسالی: زیرا به مواد اولیه و بازیافتی آن ماده ای را اضافه می کنند تا که مقاومت و استحکام آن بالا رود .

 

گفت و گو کنید صفحه 22

به کمک آن چه یاد گرفته اید ، چه کارهایی را برای بازیافت کاغذ در خانه و مدرسه پیشنهاد می کنید ؟

پاسخ: در خانه کاغذ باطله را در محل جداگانه ای جمع آوری کنیم. در اداره و مدرسه کاغذ باطله را در سطل کاغذ باطله بریزیم. کاغذ های باطله را در حیاط مدرسه پخش نکنیم.

جمع اوری اطلاعات صفحه 22 

اخطار های سایت جواب فعالیت این قسمت را نداریم لطفا در نظرات برای ما ارسال کنید