سوال و جواب مطالعات ششم درس 5

سوالات درس پنجم مطالعات اجتماعی ششم

 

سوال و جواب مطالعات ششم درس 5

📚 سوالات متن مطالعات ششم
🔴 سوال های درس پنجم

درس پنجم ز عوامل موثر در کشاورزی )

1. انسان ها بخش عمده ی غذای خود را از چه راهی به دست می آورند ؟
پاسخ: کشاورزی

2. مراحل عمده ی کشاورزی را نام ببرید.
پاسخ: 1) کاشت 2) داشت 3) برداشت

3.عوامل مؤثر در کشاورزی را نام ببرید.
پاسخ: 1) عوامل طبیعی 2) عوامل انسانی

4. عوامل طبیعی مؤثر در کشاورزی را نام ببرید.
پاسخ: – 1) خاک
– 2) آب
– 3) آب و هوا

5. در چه زمین هایی کشاورزی امکان پذیر نیست ؟
پاسخ: کوه های بلند و مرتفع کشور ما ، زمین های پرشیب و سنگلاخ ، خاک های آهکی یا نمکی در نواحی خشک

6. در چه زمین هایی می توان محصول فراوان به دست آورد؟
پاسخ: دشت های هموار یا جلگه ها که خاک آبرفتی و حاصل خیز دارند

7.درخت خرما در چه مناطق آب و هوایی رشد می کند ؟
پاسخ: در مناطق گرمسیری رشد می کند و نمی تواند سردی هوا را تحمل کند.

8.یک محصول منطقه سردسیر و یک محصول ناحیه معتدل و مرطوب را نام ببرید.
پاسخ: منطقه ی سردسیر : سیب زمینی منطقه معتدل و مرطوب : برنج

9. آب مورد نیاز کشاورزی چگونه تأمین می شود ؟
پاسخ: از آب باران ، رودها و در بعضی نواحی از آب های زیرزمینی که از راه کندن چاه یا قنات به مزرعه ی کشاورزی هدایت می شود.

10. قسمت وسیع کشور ایران از نظر میزان بارندگی در چه منطقه ای قرار گرفته است ؟
پاسخ: خشک و نیمه خشک

11.متوسط بارندگی سالیانه ایران را با میانگین جهانی مقایسه کنید.
پاسخ: متوسط بارندگی سالیانه ایران 260 میلی متر و میانگین بارندگی جهان 350 میلی متر است.

12. عوامل انسانی مؤثّر در کشاورزی را نام ببرید.
پاسخ: نیروی کار ، سرمایه ، ابزار و وسایل ، مواد (نهاده ها)

13. در کشاورزی به چه نیروهای کاری نیازمندیم ؟
پاسخ: افرادی ماهر که بتوانند کارهای کشاورزی را انجام بدهند مانند کشاورز ، آبیار ، علف چین ، مهندس کشاورزی

14. سرمایه چه تأثیری در کشاورزی دارد ؟
پاسخ: باید پول داشته باشیم تا مواد و ابزار مورد نیازمان را بخریم اگر سرمایه ی ما کم باشد می توانیم با دیگران شریک شویم یا وام بگیریم.

15. از ابزار کشاورزی در چه کارهایی استفاده می شود ؟
پاسخ: شخم زدن ، آبیاری ، درو کردن ، کندن علف های هرز

16.مواد (نهاده ها) مورد نیاز کشاورزی چیست ؟
پاسخ: بذر ، کود ، سمّ

17. چگونه می توانیم از کشاورزی خوب کشورمان حمایت کنیم ؟
پاسخ: با خرید و مصرف محصولات کشاورزی ایرانی

18. سه مرحله عمده ی کشاورزی عبارتند از …. کاشت …. و داشت و …. برداشت …..

19. کشور ایران از نظر بارندگی جزء کشورهای …. کم باران …. جهان است.

20.چون ایران کشوری آفتابی است ، میوه ها و سبزیجات آن … خوش عطرتر…. و … خوشمزه تر…. از بسیاری کشورهای دیگران است.

21. وسایل مخصوص کشاورزی را برای …شخم زدن… و … آبیاری… و … دروکردن … و … کندن علف های هرز.… بکار می بریم.

22. وجود محصولات کشاورزی مختلف در کشور ایران به دلیل … تنوع آب و هوایی … است.

(اگر سوالات بالا را دوست نداشتید از سوالات زیر استفاده کنید)

1- انسان ها بخش عمده ی غذای خود را چگونه به دست می آورند ؟
پاسخ: از راه کشاورزی

۲. مراحل عمده ی کشاورزی را نام ببرید

پاسخ: کاشت ، داشت ، برداشت

٣. عوامل مؤثر در کشاورزی را نام ببرید .
پاسخ: 1. عوامل طبیعی ۲. عوامل انسانی

4. عوامل طبیعی موثر در کشاورزی را نام ببرید .
پاسخ: ۱ . خاک ۲. آب و هوا ۳- آب

5- چه زمین هایی برای کشاورزی مناسب نیستند ؟
پاسخ: کوه های بلند و مرتفع ، زمین های پرشیب و سنگلاخ و زمین های آهکی و نمکی

6- چه زمین هایی برای کشاورزی مناسب هستند ؟
پاسخ: دشت های هموار و جلگه هایی که خاک های آبرفتی و حاصلخیز دارند.

۷. آب و هوا چه تأثیری در تولید محصولات کشاورزی دارد ؟
پاسخ: هر محصول با یک نوع شرایط آب و هوایی سازگاری دارد.

۸. محصولات کشاورزی زیر برای رشد بهتر به چه آب و هوایی نیاز دارند ؟
پاسخ: خرما : آب و هوای گرم – برنج : آب و هوای معتدل و مرطوب – سیب زمینی : آب و هوای سرد

۹. آب مورد نیاز کشاورزی کشور چگونه تأمین می شود ؟
پاسخ: از آب باران و رودها و در بعضی نواحی از آب های زیر زمینی از راه کندن چاه یا قنات به زمین های کشاورزی می رسد .

۱۰. پیش تر مساحت کشورمان چه آب و هوایی دارد ؟
پاسخ: گرم و خشک

11. کشور ما از نظر بارندگی چه جایگاهی در جهان دارد ؟
پاسخ: از کشورهای کم باران است

. ۱۲. عوامل انسانی مؤثر در کشاورزی را نام ببرید .
پاسخ: ۱. نیروی کار ۲- ابزار و وسایل ۳. سرمایه ، مواد یا نهاده ها

۱۳ . نیروی کار چه تأثیری در کشاورزی دارد ؟
پاسخ: در کشاورزی به افرادی نیاز داریم که مهارت دارند و می توانند کارهای مربوط به کشاورزی را انجام بدهند و افرادی مانند : کشاورز و آبیار ، مهندس کشاورزی و …

14. از ابزار کشاورزی در چه کارهایی استفاده می شود ؟
پاسخ: برای شخم زدن ، آبیاری ، درو کردن ، کندن علف های هرز و غیره

15-. سرمایه چه تأثیری در کشاورزی دارد ؟
پاسخ: باید پول داشته باشیم تا مواد و ابزار مورد نیازمان را بخریم ، اگر سرمایه ی ما کم باشد می توانیم با دیگران شریک شویم با وام بگیریم .

16 . در کشاورزی مواد و نهاده ها چه هستند ؟
پاسخ: بذر ، سم و کود

۱۷. چگونه می توان از کشاورزان ایرانی حمایت کرد ؟
پاسخ: با خرید و مصرف محصولات کشاورزی ایرانی

18- چرا محصولات ایرانی خوش عطر و خوشمزه است ؟
پاسخ: زیرا کشور ایران افتایی است