سوال و جواب مطالعات ششم درس 3

سوالات درس سوم مطالعات اجتماعی ششم

 

سوال و جواب مطالعات ششم درس 3

📚 سوالات متن مطالعات ششم
🔴 سوال های درس سوم

درس سوم تصمیم گیری چیست؟

 

١- تصمیم گیری یعنی چه؟
پاسخ: تصمیم گیری یعنی انتخاب

۲- در هنگام تصمیم گیری چه کاری انجام می دهیم؟
پاسخ: وقتی ما تصمیم می گیریم، از بین دو یا چند چیز، مواردی را انتخاب می کنیم و مواردی را کنار می گذاریم. مثلا در کتابفروشی با فروشگاهی که بازی های سرگرم کننده دارد، یکی از آن ها را می خریم یعنی تصمیمی گرفته ایم.

3- چرا تصمیم گیری کار مهمی است؟
پاسخ: همه ی تصمیماتی که ما می گیریم، نتایج و آثاری دارند. ممکن است این آثار خوب یا بد باشند.

4- آیا همه ی تصمیمات ساده هستند ؟
پاسخ: خیر ، همه ی تصمیمات ساده نیستند و گاهی موقعیت هایی پیش می آید که در آن راه های مختلف و متعددی وجود دارد و انتخاب یکی از آن ها مشکل است .

5- تصمیمات مهم در چه چیز هایی اثر می گذارند؟
پاسخ: تصمیمات مهم در اخلاق و رفتار، سلامتی، وضع تحصیل و آینده ی ما اثر می گذارند

6- به چند روش می توان تصمیم گیری کرد ؟
پاسخ: بعضی تصمیم گیری ها فقط به نفع خودمان است و ممکن به ضرر دیگران باشد ، بعضی تصمیمات فقط به نفع دیگران است و ممکن است به ضرر ما باشد و اما بعضی تصمیمات مناسب است یعنی باعث ضرر کسی نمی شود .

۷_ آثار مثبت و منفی یعنی چه ؟
پاسخ: آثار مثبت یعنی خوب و منفی یعنی بد

۸- یک مثال برای تصمیم گیری مثبت و یک مثال برای تصمیم گیری منفی بزنید.
پاسخ: تصمیم مثبت : حسن تصمیم گرفته است که با دوستانش خوش اخلاق باشد و پشت سر کسی بدگویی نکند.
تصمیم منفی : فرهاد تصمیم می گیرد فردا با دوستانش ترقه باز کند.

اگر سوالات بالا را دوست نداشتید

1. تصمیم گیری به چه معناست ؟
پاسخ: به معنای انتخاب

2. در هنگام تصمیم گیری چه کاری صورت می گیرد ؟
پاسخ: وقتی ما تصمیم می گیریم از بین دو یا چند چیز مواردی را انتخاب می کنیم و مواردی را کنار می گذاریم . مثلا در کتاب فروشی یا فروشگاهی که بازی های فکری سرگرم کننده دارد ، یکی از آن ها را می خریم یعنی تصمیم گرفته ایم.

3. چرا تصمیم گیری کار مهمی است ؟
پاسخ: زیرا همه ی تصمیمات ما نتایج و آثاری به دنبال دارند. ممکن است این آثار خوب یا بد باشند.

4. تصمیمات مهمی که ما در زندگی مان می گیریم چه آثاری به دنبال خواهند داشت؟
پاسخ: تصمیمات مهم در اخلاق و رفتار ، سلامتی ، وضع تحصیلی و آینده ی ما اثر می گذارند.

5. یک مثال برای تصمیم گیری مثبت و یک مثال برای تصمیم گیری منفی بزنید.
پاسخ: تصمیم مثبت : فردی که تصمیم می گیرد که دیگر خوراکی های زیان آور مصرف نکند.
تصمیم منفی : پسری که تصمیم می گیرد با دوستانش ترقه بازی کند.

6.تصمیم گیری به معنی … انتخاب … است.

7. تصمیمات مهم در … اخلاق و رفتار … ، … سلامتی … ، …وضع تحصیلی… و … آینده ی ما … اثر می گذراند.