سوالات پیام های آسمانی هفتم درس پانزدهم

سوال و جواب درس پانزده پایه هفتم

 

سوالات پیام های آسمانی هفتم درس پانزدهم

امروز هم برای شما سوالات پیام های آسمانی هفتم درس 15 با جواب را آماده کرده ایم. موضوع درس یازدهم پیام هفتم – میباشد

1-چگونه انسان زندگی خود را تباه نموده و به بهشت خدا نمی رسد؟
جواب: رفتارهای ناپسند همچون دروغ گویی ، تنبلی، غیبت و…… همانند میکروب به جان اخلاق ما می افتند و اگر دیر بجنبیم و با این عادت ها و رفتارهای نادرست مبارزه نکنیم ممکن است زندگی خود را تباه نماییم و به بهشت زیبای خدا نرسیم .

2 -شیطان چگونه ما را در رسیدن به رستگاری و بهشت جاویدان شکست می دهد؟
جواب: به وسیله ی رفتارهای ناپسند اخلاقی ما به درون روحمان نفوذ می کند و در صورت مقابله نکردن ، ما را در دست یابی به رستگاری و بهشت جاویدان شکست می دهد.

3 -حضرت علی )ع(درباره ی انسان عجول چه می فرماید؟
جواب: پشیمانی انسان عجول از همه ی مردم بیشتر است؛ زیرا عقل او وقتی به کمکش می آید که دیگر کار از کار گذشته باشد.

4-چرا انسان عجول با مشکل دوباره کاری روبه رو است؟
جواب: زیرا کاری که باعجله و بدون دقت انجام می دهد، بی نتیجه خواهد بود و دوباره مجبور است وقت و نیروی خود را صرف انجام درست همان کار کند.

5-وقتی انسان صدای اذان را می شنود بهتر است چه کارکند؟
جواب: بهترین کار این است که کارهای دیگر را متوقف نموده و به نماز بایستد ؛ زیرا اگر نماز را برای انجام کارهای دیگر به تأخیر بیندازد ، شیطان به طمع می افتد و انسان را به کارهای دیگر مشغول می کند.

6 -امام صادق )ع( درباره ی تنبلی چه فرموده اند؟
جواب: از تنبلی و بی حالی به شدت بپرهیز؛ زیرا که این دو ، هم دنیا را از تو خواهند گرفت وهم آخرت را.

7 -برای درمان تنبلی چه کارهایی می توان انجام داد نام ببرید؟
جواب: 1 -آینده نگری 2 -دوستی با انسان های کوشا 3- تصمیم قاطع 4 -برنامه ریزی

8 -آینده نگری یعنی چه ؟
جواب: یعنی ما الان تلاش کنیم و به فکر آینده باشیم تا در آینده دچار اندوه و حسرت گذشته نشویم.

9-امیرالمؤمنین (ع) درباره ی آینده نگری چه می فرماید؟
جواب: هر کس امروز در کارش کوتاهی و سستی کند در آینده به غم و اندوه مبتلا می شود.

10-دوستی با انسانهای کوشا چگونه باعث درمان تنبلی در انسان می شود؟
جواب: 1 -همراهی با دوستان کوشا و دیدن سعی و تلاش آنها انگیزه بیشتری برای کار و فعالیت ایجاد می کند.
2 -مطالعه ی زندگی انسان های موفق که به دلیل سعی و تلاششان درطول تاریخ درخشیده اند ، می تواند انگیزه ی ما را برای تلاش بیشتر دوچندان کند.

11-چگونه تصمیم قاطع می تواند تنبلی را درمان نماید؟
جواب: با آرزو و کاشکی و خیال پردازی کار انجام نمی شود بلکه خیلی جدی باید تصمیم بگیریم و با توکل برخدا وند از همین امروز دست به کار شویم . به این کار تصمیم قاطعانه می گویند که باعث درمان تنبلی می شود.

12-امام علی )ع (درباره درمان تنبلی چه می فرمایند؟
جواب: راه درمان تنبلی ، عزم و اراده ی محکم و جدی است .

13-یکی از گام های اساسی مبارزه با تنبلی ، برنامه ریزی است آن را توضیح دهید . برای اجرای این گام ابتدا باید ببینیم کارهایی که باید در شبانه روز انجام دهیم چیست ؟
جواب: آنها را در برگه ای یاد داشت می نماییم . سپس کارهای مهم را از بقیه کارها جدا نموده .و ابتدا آنها را انجام می دهیم سپس اگر وقتی ماند به کارهای دیگر می پردازیم .

14-اخلاق ما به وسیله ی برخی رفتارها و عادت های ناپسند تهدید می شود .

15 -عامل اصلی انتشار میکروب های اخلاقی شیطان است.

16 -یکی دیگر از آفت های اخلاق که در قلعه ی روح نفوذ می کند تنبلی و سستی است .

17 -یکی از اصول مهم برنامه ریزی اولویت بندی است .

سوالات خود را امتحان کن
1-چرا انسان عجول نمی تواند تصمیم های درستی بگیرد ؟
جواب: زیرا وقتی دچار شتاب زدگی می شویم ، نمی توانیم خوب فکر کنیم و به هیمن دلیل از تصمیم گیری صحیح باز می مانیم و در نتیجه هر تصمیمی می تواند یک اشتباه بزرگ باشد.

2-دو راه مقابله با عجله و شتاب زدگی را بنویسید ؟
جواب: هرگاه تصمیم گرفتی کاری انجام دهی اول به عاقبت خوب بیندیش ، اگر دیدی نتیجه خوبی دارد ، به تصمیمت عمل کن و اگر دیدی نتیجه اش تباهی و بدی است ، از آن صرف نظر کن.

3-توضیح دهید شخص تنبل چگونه دنیای خودش را از دست می دهد؟
جواب: انسان تنبل مانند همه ، از نعمت های ارزش مند خداوند برخوردار است؛ اما به جای تلاش برای رسیدن به هدف درس همه نعمت هایش را هدر می دهد. او نمازش را به موقع نمی خواند، در درس خواندن کوتاهی می کند ، در کار های خانه کمک نمیکند . به نظافت و پاکیزگی اهمیت نمی‌دهد. با بی نظمی و بی حالی همواره اطرافیانش را به زحمت می اندازد.