سوالات پیام های آسمانی هفتم درس هشتم

سوال و جواب درس هشت پایه هفتم

 

سوالات پیام های آسمانی هفتم درس هشتم

امروز هم برای شما سوالات پیام های آسمانی هفتم درس 8 با جواب را آماده کرده ایم. موضوع درس سوم پیام هفتم افتخار بندگی میباشد.

1 .سن تکلیف را به سال قمری حساب می کنند. ص غ

2 .بلوغ شرعی سر آغاز انجام تکلیف دینی است یعنی چه؟
پاسخ» یعنی بر هر دختر و پسری واجب است پس از بلوغ، مانند بزرگسالان ، به احکام دینی خود عمل کند.

3 .چرا خداوند انجام تکلیف دینی را بر م اواجب کرده است؟
پاسخ» برای اینکه ما انسان ها نیز توان مقابله با شیطان و رسیدن به پاداش الهی را داشته باشیم.

4 .خداوند برای اینکه ما انسان ها توان مقابله با شیطان و رسیدن به پاداش الهی را داشته باشیم چه چیزی را بر اواجب کرده است؟ و چرا؟
پاسخ» زیرا او ما را آفریده و به توانایی ها و ضعف های ما بهتر از خودمان آگاه است و می داند چه چیزی به سود و یا به ضرر ماست.

5 .بلوغ شرعی سر آغاز انجام تکلیف دینی است.

6 .چند مورد از تغییرات جسمی دوران بلوغ را بنویسید؟
پاسخ» تغییرات تدریجی صدا و دو رگه شدن آن – رشد ناگهانی و نامتوازن طولی بدن که معموال” با رشد استخوان پا آغاز می شود – به وجود آمدن تغییراتی در چهره و …

7 .چند مورد از تحولات روحی و شخصیتی مهم در نوجوانان را نام ببرید؟
پاسخ» ایجاد پرسش های جدید در ذهن – افزایش حس استقلال طلبی – افزایش احساس مسئولیت.

8 .دین اسالم با توجه به خصوصیات نوجوانان در مورد اصول دین چه می فرماید؟
پاسخ» همه مسلمانان باید اصول دین را بر اساس فهم و درک درست بنا کنند و از تقلید در آنها بپرهیزند.

9 .روحیات فطری و خدادادی موجب شکوفایی شخصیت می شود.

11.اگر با تحولات روحی و شخصیتی دوران نوجوانی درست برخورد نشود چه آثاری به وجود می آید؟
پاسخ» اگر به درستی رفتار نشود و یا زیاده روی شود انحرافات فکری و اخلاقی زیادی در کمین نوجوانان خواهد بود.

11.اگر برای یافتن پاسخ های سوالات مهم دینی به افراد نا آگاه مراجعه کنیم چه نتیجه ای خواهد داشت؟
پاسخ» موجب سرگردانی و گمراهی خواهد شد.

12.اهل بیت )ع( انجام تکلیف دینی را برای فرزندانشان از کی شروع می کردند؟
پاسخ» آنان را از خرد سالی با وظایف دینی آشنا می کردند و از انان خواستند به اندازه توانشان به این تکالیف عمل کنند.

13.امام صادق )ع( درباره ارزش عبادت در نوجوانی چه می فرماید؟
پاسخ» محبوب ترین آفریده ها نزد خداوند ، ……… این است بنده واقعی من

14.چند مورد از تکلیف دینی را نام ببرید؟
پاسخ» نماز- روزه- خمس – زکات – حج و ……

15.یکی از راه های دست یابی به نحوه صحیح انجام تکالیف دینی تحصیل علوم دینی است.

16.مردم برای شناخت مرجع تقلید خود می توانند با عالمان دینی مشورت کنند.

17.به افراد متخصص در دین مجتهد یا فقیه می گویند. ص غ

18.به مجتهدی که مردم برای یادگیری احکام به او مراجعه می کنند . مرجع تقلید میگویند.