سوالات پیام های آسمانی هفتم درس ششم

سوال و جواب درس شش پایه هفتم

 

سوالات پیام های آسمانی هفتم درس ششم

امروز هم برای شما سوالات پیام های آسمانی هفتم درس 6 با جواب را آماده کرده ایم. موضوع درس سوم پیام هفتم فداکاری و عدالت میباشد.

1 .به چه کسی فداکار گفته می شود؟
پاسخ» فداکار کسی است که برای خدمت به دین و جامعه خود، از مال، سلامتی، خانواده و حتی از جان خود می گذرد و آن ها را در راه هدف پاک و بزرگ خود فدا می کند.

2 .ماجرای از خود گذشتگی حضرت علی علیه السلام در شب هجرت پیامبر اکرم به لیله المیت مشهور است.

3 .دو ویژگی بارز شخصیت حضرت علی (ع) را نام ببرید؟
پاسخ» عدالت طلبی و مساوات – فداکاری و خود گذشتگی

4 .چرا حضرت علی حکومت را پذیرفت ؟
پاسخ» به امید حمایت از مظلومان- ایجاد عدالت میان مردم.

5 .حضرت علی برای رعایت عدالت و مساوات چگونه عمل می کردند؟
پاسخ» او بین مسلمانان هیچ کس را بر دیگری برتری نمی داد. در حقوق عمومی و مسائل اجتماعی ، با خانواده و نزدیکان خود نیز مانند سایر مسلمانان رفتار می کرد و در هنگام تقسیم بیت المال همه چیز را به دقت و به صورت مساوی میان تمامی مسلمانان تقسیم می کرد.

6 .از نظر حضرت علی (ع) قاضی باید چگونه باشد؟
پاسخ» قاضی باید با هر دو طرف دعوا برخورد یکسانی داشته باشد حتی در نگاه کردن و احترام گذاشتن

7 .شهادتین چیست؟
پاسخ» گفتن »أَشْهَدُ أَنْ ال إِلَهَ إِالَّ اهلل و أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسوُلُ اه