سوالات پیام های آسمانی هفتم درس سیزدهم

سوال و جواب درس سیزدهم پایه هفتم

 

سوالات پیام های آسمانی هفتم درس سیزدهم

امروز هم برای شما سوالات پیام های آسمانی هفتم درس 13 با جواب را آماده کرده ایم. موضوع درس سیزدهم پیام هفتم بر بال فرشتگان میباشد.

1-پیامبر هدف بعثت و برانگیختنش را توسط خدا چه فرمود؟
جواب: خداوند مرا برای تعلیم و آموزش مردم فرستاده است.

2-پیامبر خدا (ص) در چگونه جامعه ای برانگیخته شد؟
جواب: در جامعه ای که کسی به علم و دانش اهمیت نمی داد و تنها تعداد اندکی از مردم توانایی خواندن و نوشتن داشتند.

3-پیامبر اکرم (ص) درباره فراگیری دانش به مؤمنان چه می فرمودند؟
جواب: هر کس که به دنبال فراگیری دانش است با هر قدمی که بر می دارد در کارنامه ی اعمالش ثواب یک سال عبادت نوشته می شود . فرشته ها بالهایشان را زیر پای او می گسترانند و زمینی که زیر پای اوست برایش از خدا وند مهربان آمرزش می طلبد.

4-امام صادق)ع( درباره ارزش دانش چه می فرمایند؟
جواب: کسی که کارهایش را بدون دانش و بینش انجام می دهد ، مانند کسی است که به بیراهه می رود. هرچه سریع تر حرکت کند، از مقصدش دورتر می شود.

5 -تنها چه کسانی در زندگی می توانند به اهداف خود برسند؟
جواب: کسانی که نسبت به راه خود علم و آگاهی داشته باشند چرا که پیدا کردن راه درست زندگی بدون دانش و بینش امکان پذیر نیست.

6-علم و دانش چه تأثیری بر موفقیت ما در کارهایمان دارد ؟
جواب: باعث پیشرفت های بزرگ در زمینه های مختلف علمی می شود.

7 _پیامبر اکرم علم را چه چیزی تعریف کردند؟
جواب: 1 -سکوت کردن 2 -گوش فرا دادن 3 -به خاطر سپردن 4 -به آن عمل کرن 5 -آموزش آن به دیگران

8-به این روایت توجه نموده و شماره هر عبارت را کنار موضوع مرتبط به آن بنویسید:
فراگیری دانش بر هر مسلمانی واجب است » علم آموزی برای همه
در برابر کسی که از او علم می آموزید فروتن باشید »تواضع نسبت به معلم
علم و دانش گنجی است پایان ناپذیر » ثروت واقعی
آنان که اهل علم و دانش اند حتی پس از مرگشان زنده اند »زندگی همیش

سوالات خود را امتحان کن
1-عالمان چگونه مردم را از انحرافات نجات می دهند؟
جواب: هنگامی که شیطان تلاش می کند مردم را با عقاید و تفکرات فریب کارانه از راه درست منحرف کند، این عالمان هستند که متوجه انحراف می شود و جلوی آن را می گیرد.

2-بیشترین پیشرفت های علمی مسلمانان در چه زمانی بوده است ؟ با یک مثل آن را توضیح دهید؟
جواب: موفقیت های مسلمانان زمان هایی روی می داد که مسلمانان در کنار توجه جدی به کسب علم و دانش، از احکام و تعالیم اسلامی غفلت نمی کردند. مثلا بیش از 4000 نفر در کلاس های گوناگون درسی امام صادق (ع) شرکت می کردند. یکی از این شاگردان جابربن حیان ( پدر شیمی ) بود

3-انجام کارها بدون دانش و بینش چه نتیجه ای بدنبال دارد؟
جواب: باعث می شود تا انسان راه درست زندگی را پیدا نکند