سوالات هدیه های اسمانی چهارم درس چهاردهم

سوال و جواب درس 14 : اولین بانوی مسلمان

 

سوالات هدیه های اسمانی چهارم درس چهاردهم

1 -معروف ترین کوه در سرزمین عربستان چیست ؟
پاسخ: کوه نور در نزدیکی مکه

2 -پیامبر در کجا عبادت می کرد ؟
پاسخ: غار حرا واقع در کوه نور در نزدیکی مکه

3 -از خصوصیات حضرت خدیجه بنویسید ؟
پاسخ: یکی از ثروتمندترین زنان مکه بود – خدا را بسیار دوست داشت – برخلاف مردم مکه که بت پرست بودند او خدای یکتا را می پرستید –

4 -وقتی حضرت خدیجه با پیامبر ازدواج کرد مردم چگونه با او رفتار می کردند ؟
پاسخ: از این ازدواج خیلی ناراحت شدند و او را ترک کردند و حتی به او سالم نمی کردند

5 -هنگامی که پیامبر نماز می خواند حضرت علی و حضرت خدیجه پشت سر او نماز می خواندند

6 -اولین بانوی مسلمان حضرت خدیجه بود

7 -هدیه گرانبهایی که خدا به پیامبر داد چه بود ؟
پاسخ: حضرت فاطمه

8 -دشمنان اسالم پیامبر و یارانش را سه سال در محاصره نگه داشتند و آنها را از آب و غذا محروم کردند

9 -در مدت محاصره حضرت خدیجه چه کرد ؟
پاسخ: این بانوی فداکار و دختر دو ساله اش فاطمه در این مدت در رنج و سختی زندگی کردند و تحمل کردند و همه ثروتش را برای کمک به پیامبر و یارانش خرج کرد

10-خداوند چه نعمت های به حضرت خدیجه داده بود ؟
پاسخ: همسر ی خوب و مهربان یعنی پیامبر ، دخترش فاطمه ، ثروت زیاد که بهترین این نعمت ها حضرت فاطمه بود

11-حضرت خدیجه با صبر و استقامت در کنار پیامبر همه سختی ها را تحمل کرد و نسبت به پیامبر بسیار مهربان و فداکار بود و هرگز از یاری پیامبر دست بر نداشت

12-پیامبر درباره حضرت خدیجه چه می فرماید ؟
پاسخ: به خدا قسم ، پروردگار بهتر از خدیجه را نصیب من نکرد ، وقتی همه به من کفر می ورزیدند او به من ایمان آورد و با ثروت خود به کمکم شتافت

13-حضرت خدیجه چه می کرد که پیامبر او را دوست داشت ؟
پاسخ: بهترین یار پیامبر وقتی همه او را تنها گذاشتند ، حمایت مالی وقتی که پیامبر و یارانش در سختی زندگی می کردند ، صبور ، مهربان ، فداکار بود