سوالات هدیه های اسمانی چهارم درس پنجم

سوال و جواب درس 5 هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی

 

سوالات هدیه های اسمانی چهارم درس پنجم

در این قسمت برای شما قصد داریم تا مجموعه ای از سوالات هدیه های آسمان کلاس چهارم را همراه با جواب برای شما قرار دهیم.

1 -رسول خدا درباره همسایه چه فرمود ؟
پاسخ: هرکس همسایه اش از شر او در امان نباشد مومن نیست

2 -با انجام دادن چه کارهایی می توانیم به سفارش پیامبر درباره همسایه عمل کنیم ؟
پاسخ: با سر و صدا باعث آزار همسایه نشویم – با آنها مهربان باشیم – در کارها به آنها کمک کنیم – در هنگام بیماری از آنها عیادت کنیم

3 -بچه هایی که همسایه پیر و بیمار دارند و در کوچه با صدای بلند فوتبال بازی می کنند چه کار بدی انجام داده ان؟
پاسخ: با سر و صدای خود باعث آزار و اذیت همسایه مریض شده اند و باید این کار را نکنند و از او معذرت خواهی کنند

4 -اگر همسایه ما سر و صدای بلند تلویزیون دارد باید چه کنیم ؟
پاسخ: با احترام به در خانه ی آنها برویم و از آن ها خواهش کنیم که صدای تلویزیون را کم تر کنند

5 -و بالوالدین احسانا … والجار الجنب و الصاحب بالجنب
پاسخ: به پدر و مادر …. و همسایگان دور و نزدیک نیکی کنید سوره نسا- آیه 36

6 -اگر همسایه ما بیمار شد :
پاسخ: به عیادت و احوالپرسی او برویم و اگر کاری داشت انجام دهیم و سرو صدا نکنیم

7 -اگر همسایه ما از ما کمک خواست :
پاسخ: در صورت توانستن به او کمک کنیم

8 -اگر همسایه ما پیرزن یا پیرمردی بود :
پاسخ: با سرو صدا آنها را اذیت نکنیم ، به آنها احترام بگذاریم ، اگر کاری داشتند کمکشان کنیم

9 -اگر شبی دیر وقت به منزل رسیدیم :
پاسخ: به آرامی و آهسته از پله ها بالا برویم ، با صدای بلند صحبت نکنیم