سوالات هدیه های اسمانی چهارم درس نهم

سوال و جواب درس نهم: کودک شجاع

 

سوالات هدیه های اسمانی چهارم درس نهم

1 -محمد بن علی بن موسی الرضا کیست ؟
جواب» امام نهم ما یعنی محمد تقی یا امام جواد

2 -امام جواد در کودکی در جواب مامون که گفت تو چرا فرار نکردی چه گفت ؟
جواب» فرمودند من خطایی نکردم که فرار کنم

3 -مامون وقتی جواب شجاعانه امام جواد را شنید با خود چه گفت ؟
جواب» فقط علی بن موسی الرضا است که می تواند چنین فرزندی تربیت کند

4 -از رفتار شجاعانه امام جواد در برابر مامون چه می آموزیم ؟
جواب» از کسی به جز خدا نترسیم – اگر خطایی نکردیم شجاع باشیم و حرف خود را بزنیم

5 -القاب امام نهم مثال بزنید ؟
جواب» جواد – تقی

6 -جواد به چه معناست ؟
جواب» بخشند و سخاوتمند

7 -تقی به چه معناست ؟
جواب» پاک

8 -امام جواد در مدینه به دنیا آمد . در هشت سالگی به امامت رسید .

9 -امامت امام جواد در کودکی چگونه بود ؟
جواب» با آنکه کودک بود دانش فراوانی داشت و پاسخ هر سوالی را می دانست . بزرگترین دانشمندان از آن همه علم و دانش امام شگفت زده شده بودند

10-چرا حاکم عباسی امام جواد را به اجبار از مدینه به بغداد آورد ؟
جواب» حاکمان عباسی از رابطه امام جواد با مردم می ترسیدند و امام را به اجبار از مدینه به بغداد آورد اما امام از راهنمایی مردم و مبارزه با ظلم دست بر نداشت

11-امام جواد در چند سالگی شهید شد و آرامگاه ایشان کجاست ؟
جواب» در 25 سالگی شهید شد و در شهر کاظمین کنار پدر بزرگش امام موسی کاظم به خاک سپرده شد

12-سخن امام محمد تقی درباره خوش اخلاقی چه بود؟
جواب» همنشینی با خوبان موجب خوش اخلاقی می شود

13-لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون
جواب» نیکوکار کسی است که از آنچه دوست دارد به نیازمندان می بخشد سوره آل عمران – آیه 92