سوالات هدیه های اسمانی چهارم درس ششم

سوال و جواب درس ششم: حرمی با دو گنبد

 

سوالات هدیه های اسمانی چهارم درس ششم

درس 6
1 -حرم های امام حسین و حضرت عباس کجاست ؟
جواب: در کربلا که با خیابان بین‌الحرمین به هم مربوط شده است

2 -منظور از حرمی با دو گنبد چیست و در کجا واقع شده است ؟
جواب: حرم امام موسی کاظم و امام جواد که در کاظمین است

3 -امام جواد و امام کاظم در کدام دوره حکومت زندگی می کردند؟
جواب: در زمان حکومت عباسی زندگی می کردند و با حاکمان ظالم مبارزه می کردند

4 -امام موسی کاظم امام هفتم است ، نام پدرش امام جعفر صادق امام ششم است

5 -چرا لقب کاظم دارند ؟
جواب: چون جلوی خشم خود را می گرفتند . کاظم یعنی فرو برنده خشم

6 -حاکم زمان امام موسی کاظم که بود ؟
هارون الرشید

7 -هارون الرشید چند سال امام را زندانی کرد؟
جواب: 14 سال امام را زندانی کرد اما باز امام به راهنمایی مردم می پرداختند

8 -ولکاظمین الغیظ و العافین عن الناس
جواب: نیکوکاران کسانی هستند که خشم خود را فرو می برند و خطاهای دیگران را می بخشند

9 -اگر کسی ما را عصبانی کرد ما چگونه می توانیم مانند امام موسی کاظم خشمگین نشویم ؟
جواب: آرامش خود را حفظ کنیم- با او صحبت کنیم – از او می خواهیم که دیگر اینکار را نکند -ما هم اشتباه او را می بخشیم – آبروی او را حفظ می کنیم