سوالات هدیه های اسمانی چهارم درس شانزدهم

سوال و جواب درس 16 : اسب طلایی

 

سوالات هدیه های اسمانی چهارم درس شانزدهم

📚 سوالات متن هدیه چهارم
🔴 درس شانزدهم : اسب طلایی

1 –ان الله یامرکم ان تودوا الامانات الی اهلها یعنی چه؟
پاسخ»خدا فرمان می دهد که امانت ها را به صاحبانش بازگردانید

2 -در مورد امانت چه چیزهایی را باید رعایت کنیم ؟
پاسخ» در حفظ و نگهداری امانت کوشا باشیم ، امانت دیگران را به موقع
برگردانیم ، امانت دیگران را بدون اجازه صاحبش به کسی ندهیم ، اگر امانت خسارت دید از صاحبش عذرخواهی
کنیم و خسارت آن را بدهیم