سوالات هدیه های اسمانی چهارم درس سوم

سوال و جواب درس 3 هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی

 

سوالات هدیه های اسمانی چهارم درس سوم

در این قسمت برای شما قصد داریم تا مجموعه ای از سوالات هدیه های آسمان کلاس چهارم را همراه با جواب برای شما قرار دهیم.

1 -اولین مسجدی که پیامبر ساخت کجا بود و چه نام داشت ؟
پاسخ: نزدیک شهر مدینه و قبا نام داشت

2 -مسجد دیگری که پیامبر در شهر مدینه ساخت چه بود ؟
پاسخ: مسجد النبی یا مسجد پیامبر

3 -آرامگاه پیامبر در کدام شهر و در کجا قرار دارد ؟
پاسخ: در مدینه در مسجد النبی یا مسجد پیامبر

4 -در مسجد چه فعالیت های انجام می شود ؟
پاسخ: خواندن نماز ، برگزاری کالس های آموزشی و فرهنگی ، سخنرانی ، نظافت مسجد، خواندن قرآن

5 -مراحل خواندن نماز در مدرسه ؟
پاسخ: وضو ، انتخاب جای مناسب ، انداختن زیرانداز ، تشکیل صف منظم ، ایستادن امام جماعت در جلوی صف ، گفتن اذان ، شروع نماز

6 -تفاوت نماز فرادا و جماعت چیست ؟پاسخ: 
در نماز فرادا بعد از نیت و تکبیر سوره حمد و توحید را خوانده
در نماز جماعت نماز را به نیت جماعت خوانده
و بعد از امام جماعت تکبیر می گوییم
و ساکت می ایستیم و امام جماعت حمد و توحید را در هر دو رکعت می خواند و ما نمی خوانیم و بقیه قسمتهای نماز را بعد از امام جماعت می خوانیم

7 -خذوا زینتکم عند کل مسجد
پاسخ: زیبا و پاکیزه به مسجد بروید سوره اعراف – آیه 31

8 -برای رفتن به مسجد چه کارهایی باید انجام داد ؟
پاسخ: لباس پاکیزه بپوشیم ، وضو داشته باشیم ، مسواک زدن ، شانه زدن مو ، تمیز و پاک باشیم

9 -در صف نماز جماعت چه چیزهایی را باید رعایت کرد ؟
پاسخ: منظم بودن در صف و متصل و کنار هم ایستادن ، رعایت سکوت و صحبت نکردن با موبایل و با هم

10-مهمترین مساجد مسلمانان را نام ببرید ؟پاسخ: 
مسجد الحرام در مکه که خانه کعبه در آنجاست
مسجد النبی در مدینه که آرامگاه پیامبر آنجاست
مسجد قبا در مدینه
بیت المقدس در فلسطین

11-خواندن نماز به صورت جماعت از سفارش پیامبر )ص( است

12-بهترین مکان برای خواندن نماز مسجد است

13-نماز گران در صف نماز جماعت باید منظم و بدون فاصله بایستند

14-از فایده های حضور در مسجد چیست ؟
پاسخ: جمع شدن در مسجد موجب وحدت مسلمانان می شود
مشورت و چاره جویی برای حل مشکلات مسلمانان

15 -پاداش نماز جماعت از نماز فرادا بیشتر است

16-رسول اکرم در باره نماز جماعت چه می فرماید؟
پاسخ: هرکس وضو بگیرد و به سوی نماز جماعت حرکت کند برای هر قدمی که برمی دارد خدا برای او پاداش می نویسد

17-در نماز جماعت چه چیزهایی را باید رعایت کنیم ؟ پاسخ: 
در نماز جماعت باید تمام کارها را بدون فاصله و بعد از امام جماعت انجام داد
در نماز جماعت نباید در رکعت اول و دوم حمد و سوره را بخوانیم
در نماز جماعت ذکرهایی که همراه با امام جماعت خوانده می شود را آهسته بخوانیم
صف های منظم داشته باشیم و سکوت و نظم را رعایت کنیم