سوالات هدیه های اسمانی چهارم درس دهم

سوال و جواب درس دهم: روشنترین شب

 

سوالات هدیه های اسمانی چهارم درس دهم

1 -پیامبر در کجا عبادت می کرد؟
پاسخ: غار حرا

2 -مردم در دوران جاهلیت چه رفتاری می کردند؟
پاسخ: – مردم به جای خدای یکتا بت ها و مجسمه های بی جان را می پرستیدند
– دوستی ها کم بود و دشمنی بسیار
– ظلم و زور گویی همه جا را پر کرده بود
– مردم به بهانه های مختلف با هم می جنگیدند
– یکدیگر را با نامهای زشت خطاب می کردند
– به حقوق هم احترام نمی گذاشتند

3 -اولین پیام خدا که جبرائیل برای پیامبر آورد چه بود ؟
پاسخ: اقرا باسم ربک الذی خلق بخوان به نام پروردگارت که انسان را آفرید سوره علق – آیه 1

4 -پیامبر در چه شهری پیامبر شد ؟
پاسخ: مکه

5 -مردم در مورد پیامبر چه نظری داشتند ؟ م
پاسخ: ردم مکه جز درستکاری از او چیزی ندیده بودند و جز سخن راست از چیزی نشنیده بودند و بین آنها به امین مشهور بود

6 -روز مبعث چه روزی بود؟
پاسخ: روزی که حضرت محمد از طرف خدا به پیامبری مبعوث شد روز بعثت یا مبعث است که ما آن را جشن می گیریم

7 -چرا خداوند حضرت محمد را به پیامبری انتخاب کرد ؟
پاسخ: خدای مهربان دوست نداشت مردم در نادانی و گمراهی زندگی کنند و می دانست مردم به راهنمایی دانا و دلسوز نیاز دارند تا آن ها را از گمراهی نجات دهد و ایمان به خدای یکتا و مهربانی و احترام به دیگران را به آنها یاد دهد

8 -جمله ای که مسلمانان هر روز در اذان و اقامه تکرار می کنند و در مورد پیامبری حضرت محمد است چیست ؟
پاسخ: اشهد ان محمد رسول الله

9 -فرشته وحی جبرائیل است در غار حرا اولین بار از طرف خدا بر پیامبر نازل شد

10 -آخرین پیامبر خدا حضرت محمد است . آخرین دین خدا دین اسلام است . آخرین کتاب آسمانی قرآن است . اولین سوره ای که نازل شد سوره علق است – اولین مردی که مسلمان شد

حضرت علی و اولین زنی که مسلمان شد حضرت خدیجه بود