سوالات هدیه های اسمانی چهارم درس اول

سوال و جواب درس یک هدیه های آسمانی چهارم ابتدایی

 

سوالات هدیه های اسمانی چهارم درس اول

در این قسمت برای شما قصد داریم تا مجموعه ای از سوالات هدیه های آسمان کلاس چهارم را همراه با جواب برای شما قرار دهیم.

1 -برای رشد گیاهان چه چیزهایی لازم است ؟
پاسخ : نور ، گرما، آب و هوا ، خاک

2 -پروانه به گیاه کوچولو چه گفت ؟
پاسخ : خورشید گرمت می کند ، چشمه به تو آب می دهد ، خاک به تو غذا می دهد ، نسیم خنکت می کند و بلبل برایت شعر می خواند ، اینجا خیلی زیباست

3 -خداوند برای برطرف کردن نیازهای هریک از حیوانات زیر چه آفریده است ؟
طوطی :پاسخ : جنگل برای خانه ، دانه برای غذا ، بال و پر برای حرکت
اسب :پاسخ : دشت و صحرا برای خانه ، علف برای غذا ، پاها برای دویدن
ماهی ها :پاسخ : دریا برای خانه ، گیاه های دریای برای غذا ، باله و دم برای حرکت

4 -خداوند نیازهای غذایی نوزاد را چگونه برطرف می کند ؟

پاسخ : تمام چهار گروه غذایی را در شیر مادر قرار داده تا رشد کافی داشته باشد

5 -خداوند شب را برای چه آفریده است ؟
پاسخ : شب را برای استراحت و آرامش قرار داده است تا برای یک روز جدید انرژی الزم را داشته باشیم

6 -شکل های مختلف دندان کدام یک از نیازهای ما را برطرف می کند ؟
پاسخ : خوردن انواع غذاها و جویدن و له کردن غذا

7 -اگر همه دندانها یک شکل بود چه می شد ؟
پاسخ : هم قیافه ما زشت می شد هم نمی توانستیم انواع غذاها را بخوریم و سلامتی ما به خطر می افتاد

8 -ان اهلل علی کل شی قدیر و ان اهلل قد احاطه بکل شی علما
پاسخ : خداوند بر هر چیز تواناست و علم او به همه چیز احاطه دارد سوره طلاق ، آیه 12

9 -آیه ان اهلل علی کل شی قدیر چه ارتباطی به درس رشد دانه دارد ؟
پاسخ : خداوند با علم زیاد خود می داند هر موجودی به چه چیزی نیاز دارد و آن را آفریده است

 

📕💢 بعدی»درس دوم هدیه چهارم 
🔖 پیشین«****