سوالات هدیه های آسمان سوم درس یازدهم

سوال و جواب هدیه سوم درس یازده

 

سوالات هدیه های آسمان سوم درس یازدهم

سوالات درس 11 هدیه ها سوم ابتدایی با جواب :

1- عید پایان ماه رمضان چه نام دارد ؟
پاسخ: عید فطر.

2- چرا مسلمانان در روز عید فطر خوشحال هستند؟
پاسخ: زیرا آنها توانسته اند که ماه رمضان را با موفقیت روزه بگیرند و به فرمان خدا عمل کنند.

3- مسلمانان در روز عید فطر چه کارهایی انجام می‌دهند؟
پاسخ: نماز عید فطر می خوانند، به دیدن بزرگترها میروند و به آنها تبریک می گویند و جشن می گیرند.

4- نماز عید فطر چگونه برگزار می شود؟
پاسخ: نماز عید به جماعت و در مصلی برگزار می شود.