سوالات هدیه های آسمان سوم درس پانزدهم

سوال و جواب هدیه سوم درس پونزده

 

سوالات هدیه های آسمان سوم درس پانزدهم

سوالات درس 15 هدیه ها سوم ابتدایی با جواب :

درس پانزدهم

1 نام چهارمین امام ما چه است؟
پاسخ: سجاد(ع)

2 نام کتاب امام چهارم چه است؟
پاسخ: صحیفه سجادیه

3 سجاد به چه معنی است؟
پاسخ: کسی که زیاد سجده می کند.

4 زین‌العابدین به چه معنی است؟
پاسخ: زینت عبادت کنندگان