سوالات هدیه های آسمان سوم درس اول
سوالات درس 1 هدیه ها سوم با جواب

سوالات هدیه های آسمان سوم درس اول

در این قسمت برای شما سوالات درس اول هدیه های آسمانی پایه سوم ابتدایی را میخواهیم قرار دهیم. همانطور که قول داده بودیم شما میتوانید سوالات درس آستین های خالی هدیه های آسمانی سوم را مشاهده نمایید.

 

سوالات هدیه ها سوم درس اول

-1اگر انسان دست نداشته باشد ،چگونه می تواند کارهایش را انجام دهد؟

پاسخ: به سختی می تواند کارهایش را انجام دهد و در بعضی کارها هم باید از دیگران کمک بگیرد.

-2آیا پیرمردی که در نانوایی بود ،واقعا دست نداشت ؟

پاسخ: دست داشت او دست هایش را زیر پالتو گذاشته بود.

-3به نظر شما مهم ترین عضو بدن کدام است ؟ چرا؟

پاسخ:همه ی اعضای بدن مهم هستند . زیرا هر عضو بدن کاری برای انسان انجام می دهد.

-4برای تشکر از خدای مهربان که این همه نعمت به من بخشیده است ، باید با عبادت هایم و پیروی از دستوراتش ،قدر دان نعمت و شکر گزار او باشم.

-5از پدر و مادر خود بپرسید مهم ترین نعمتی که خدا به آن ها بخشیده است ، چیست ؟ چرا؟

پاسخ: بدن سالم و فرزندان صالح، چون می توانند کارهای نیک و شایسته انجام دهند و سپاسگزار نعمت های خدا باشند.