سوالات هدیه های آسمانی پنجم درس چهارم

سوال و جواب درس 4 هدیه پنجم

 

سوالات هدیه های آسمانی پنجم درس چهارم

در این قسمت نیز برای شما سوالات هدیه های آسمانی مربوط به درس چهارم این کتاب را آماده کرده ایم. سوالات هدیه پنجم با جواب میباشد.

درس چهارم
1 -اولین جمله ای که حضرت عیسی در گهواره به زبان آورد چه بود ؟
پاسخ: من بنده خدا هستم

2 -حضرت عیسی در گهواره چگونه خود را معرفی کرد ؟
پاسخ: فرمود من بنده خدا هستم خداوند به من کتاب آسمانی عطا کرده است او مرا برای پیامبری برگزیده است و مرا مایه خیر و برکت قرار داده است . من هرجا باشم سودمند خواهم بود.

3 -خداوند به حضرت عیسی چه سفارشی کرده است ؟
پاسخ: خداوند به من سفارش کرده است که تا زنده ام نماز بخوانم و نسبت به مادرم مهربان باشم و به نیازمندان کمک کنم و ستمکار و زورگو نباشم

4 -لقب حضرت عیسی چه بود ؟
پاسخ: مسیح

5 -حضرت عیسی چهارمین پیامبر اولوالعزم است

6 -نام کتاب حضرت عیسی چه بود ؟
پاسخ: انجیل

7 -نام قومی که حضرت عیسی برای هدایت آنها برگزیده شد چه بود ؟
پاسخ: بنی اسرائیل

8 -حضرت عیسی در طول عمرش چه معجزه هایی داشت و چه کمک هایی به مردم کرده بود ؟

پاسخ: سخن گفتن در گهواره – به فرمان خدا بیماران نیازمند را درمان می کرد ْ نابینایان مادرزاد را بینا می کرد و مردگان را زنده می کرد

9 -حضرت عیسی حدود پانصد و هفتاد سال پیش از تولد پیامبر مژده آمدن پیامبر را به مردم داده بود

10 -رفتار دشمنان حضرت عیسی چگونه بود ؟
پاسخ: دشمنان حضرت عیسی از اینکه مردم به او ایمان می آوردند سخت عصبانی بودند .

11 -آیا حضرت عیسی به دست حاکم ستمگر کشته شد ؟
پاسخ: حاکم ستمگر آن زمان دستور داد حضرت عیسی را به دار بیاویزند . اما خداوند ایشان را به آسمان برد تا سال ها بعد با حضرت مهدی دوباره ظاهر شود و در کنار ایشان جهان را پر از عدل و داد کند .

12 -حضرت عیسی بخش زیادی از عمرش را در سفر سپری کرد و مردم را راهنمایی و پیام های الهی را برایشان بیان می نمود

13 -پیامبران اولوالعزم را نام ببرید ؟
پاسخ: حضرت نوح – حضرت ابراهیم – حضرت موسی – حضرت عیسی – پیامبر اکرم

14 -از نظر حضرت عیسی ویژگی همنشین خوب چیست ؟
پاسخ: کسانی که دیدارش شما را به یاد خدا بیندازد – گفتارش بر دانش شما بیفزاید – رفتارش شما را به بهشت علاقمند کند

15 -آیه )و اذ قال عیسی ابن مریم و… و مبشرا برسول یاتی من بعدی اسمه احمد (در مورد مژده آمدن چه کسی است ؟
پاسخ: در مورد مژده دادن حضرت عیسی به مردم است من شما را بشارت می دهم که بعد از من پیامبری به نام احمد خواهد بود

16 -چرا حضرت عیسی به آمدن پیامبر بعد از خود مژده می دهد ؟
پاسخ: او پیامبر اکرم را به مردم معرفی می کند و این سخن به مردم بعدی منتقل می شود تا پیامبری که بعد از حضرت عیسی می آید را بشناسند و از او به عنوان کسی که دین کامل را می آورد پیروی کنند و شکی وجود نداشته باشد

17 -حضرت مریم مادر حضرت عیسی است و سال تولد ایشان بر اساس تاریخ میلادی است و کتاب آسمانی ایشان انجیل است و ایشان زنده اند و همراه با حضرت مهدی ظهور خواهند کرد

18 -حضرت عیسی : ای بنی اسرائیل من فرستاده خدا هستم و به شما بشارت می دهم که بعد از من پیامبری به نام احمد خواهد آمد