سوالات هدیه های آسمانی پنجم درس شانزدهم

سوالات هدیه های آسمانی پنجم درس روزنامه های دیواری

 

سوالات هدیه های آسمانی پنجم درس شانزدهم

در این قسمت نیز برای شما سوالات هدیه های آسمانی مربوط به درس 16 این کتاب را آماده کرده ایم.
🔴 درس شانزده : روزنامه های دیواری

درس 16

1 -آیا در روز محاسبه می توان نظر داوران را تغییر داد و یا از اعلام نظر آنان جلوگیری کرد ؟
پاسخ» خیر

2 -حدیث امام علی درباره روز قیامت چیست ؟
پاسخ» آلبوم عمل و لا حساب و غدا حساب و لا عمل این دنیا جای انجام دادن کارها است و حسابرسی در آن وجود ندارد اما روز قیامت روز حسابرسی اعمال است و کار کردن در آن وجود ندارد

3 -چرا روز قیامت یو الحساب نام دارد ؟
پاسخ» چون روز قیامت به حساب تک تک اعمال انسان رسیدگی می شود

4 -رسول خداوند درباره روز قیامت چه می فرمایند ؟
پاسخ» ” حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبوا “ پیش از آنکه به حساب شما رسیدگی شود به حساب خود برسید

5 -کارهایی که می توانیم انجام دهیم و در کارنامه اعمال خوب ثبت شود نام ببرید ؟پاسخ» 
– خواندن نماز سروقت
– خواندن قرآن و عمل به دستورات آن
– پرهیز از اسراف و مال حرام
– کمک به دیگران و انجام کارهای نیک
– رفتار و کردار و گفتار نیک

6 -دعای قرآنی درباره روز قیامت را بنویسید !
پاسخ» ” ربنا اغفرلی و لو الذی للمومنین یوم یقوم الحساب “ پروردگارا مرا و پدر و مادرم و همه مومنان را در روز حساب ببخش و بیامرز