سوالات هدیه های آسمانی پنجم درس دوم

سوال و جواب درس 2 هدیه پنجم

 

سوالات هدیه های آسمانی پنجم درس دوم

در این قسمت نیز برای شما سوالات هدیه های آسمانی مربوط به درس دوم این کتاب را آماده کرده ایم. سوالات هدیه پنجم با جواب میباشد.

۱ نظم و هماهنگی که در جهان اطراف ما وجود دارد، نشانه ی چیست؟
پاسخ: توانایی و یکتایی خداوند

۲ اگر فاصله ی زمین تا خورشید کم یا زیاد بود، چه اتفاقی می افتاد؟
پاسخ: اگر فاصله ی زمین تا خورشید زیاد بود جانداران به خاطر سرما از بین میرفتند و اگر این فاصله کم بود جانداران از گرمای زیاد میسوختند.

۳ اگر دو یا چند خدا جهان را اداره میکرد، چه اتفاقی می افتاد؟
پاسخ: نظم و هماهنگی جهان به هم میریخت و هر کدام می خواستند به شیوه ی خود جهان را اداره کنند، مثلاً یکی میخواست خورشید را از شرق و دیگری می خواست خورشید را از غرب بیاورد.

۴ خداوند در قرآن درباره ی وجود یک خدا چه می فرماید؟
پاسخ: اگر در آسمان و زمین، غیر از الله خداهای دیگری بود، آسمان و زمین به هم می ریخت.

۵ در کدام قسمت سوره ی توحید به یکتایی خداوند اشاره شده است؟
پاسخ: قل هو الله احد، و لم یکن له کفواً احد
آموزش درس دو هدیه آسمانی پنجم ابتدایی