سوالات هدیه های آسمانی پنجم درس دهم

سوالات هدیه های آسمانی پنجم درس در ساحل دجله

 

سوالات هدیه های آسمانی پنجم درس دهم

در این قسمت نیز برای شما سوالات هدیه های آسمانی مربوط به درس 10 این کتاب را آماده کرده ایم.
🔴 درس دهم: در ساحل دجله

درس 10
1 -در سامرا مرقد کدام یک از امامان است ؟
پاسخ: امام هادی و امام حسن عسکری

2 -سامرا 55 سال پایتخت حاکمان عباسی بوده است

3 -حاکمان عباسی قصرهای بسیار باشکوهی در دو سوی ساحل دجله ساخته بودند .

4 -پدر امام هادی که بود ؟
پاسخ: امام جواد

5 -شروع امامت امام هادی چگونه بود ؟
پاسخ: پدر گرامی ایشان در جوانی به شهادت رسید و امام هادی با اینکه هنوز به سن نوجوانی نرسیده بود به امامت رسید

6 -یکی از مشهورترین شاگردان امام هادی حضرت عبدالعظیم حسنی است که حرمش در شهر ری قرار دارد

7 -حاکمان دوره امام هادی چه کسانی بودند ؟
پاسخ: متوکل

8 -چرا متوکل امام را به اجبار از مدینه به سامرا آورد ؟
پاسخ: متوکل حاکم عباسی که می دانست مردم به امام هادی علاقه دارند و از اتحاد و همدلی میان ایشان می ترسید دستور داد امام را به اجبار از مدینه به سامرا بیاورند

9 -امام هادی در سامرا چگونه زندگی می کرد؟
پاسخ: امام سالهای سال در نهایت سختی زندگی کرد . متوکل همیشه امام را زیر نظر داشت و خانه اش را شبانه بازرسی می کرد . دستور داد مدتها امام را در زندان نگه دارند

10 -آیا امام هادی با همه سختی هایی که در سامرا داشتند دست از هدایت مردم برداشتند ؟
پاسخ: امام با همه سختی ها از راهنمایی مردم دست برنداشتند و ازراه دیدارهای مخفیانه و نامه نگاری با مردم در ارتباط بودند و آنها را از هدایت های دلسوزانه خویش بهره مند می ساخت

11 -امام هادی در کجا به شاگردان پدرش درس می داد ؟
پاسخ: مسجد پیامبر

12 -چند نمونه از ویژگی های اخلاقی امام هادی را بیان کنید ؟
پاسخ: باهوش و با استعداد – بسیار مهربان – دلسوز مردم – راهنمای مردم

13 -اقدامات متوکل در دوران سخت و خفقان آور چه بود ؟
پاسخ: دستور داد مرقد امام حسین را تخریب کنند
عده ای از نسل پیامبر و دوستان ایشان را به زندان انداخت
به شاعران پول می داد تا در شعرهای خود به امامان بی احترامی کنند
بیت المال را صرف خوش گذرانی می کرد
امام هادی را اذیت می کرد و به اجبار از مدینه به سامرا آورد

14 -امام هادی )ع( : به جای این که برای عدم موفقیت های گذشته حسرت و اندوه بخوری با داشتن تصمیم و اراده ی قوی آن را جبران کن

15 -وقتی نیازمندی به در خانه امام هادی می آمد امام چگونه به او کمک کرد ؟
پاسخ: امام مهربان قبل آنکه نیازمند سخنی بگوید به او کمک می کرد آنقدر که بتواند مشکلش را حل کند