سوالات هدیه های آسمانی پنجم درس اول

سوال و جواب درس 1 هدیه پنجم

 

سوالات هدیه های آسمانی پنجم درس اول

در این قسمت نیز برای شما سوالات هدیه های آسمانی مربوط به درس اول این کتاب را آماده کرده ایم. سوالات هدیه پنجم با جواب میباشد.

۱-خداوند در قرآن چه موضوعاتی را برای مسلمانان بیان کرده است؟
پاسخ: عبادت، رفتار زیبا، اندیشه ی نیک، گفتار زیبا، مهر و محبت، پرهیزگاری، دیدار خویشان و همسایه داری

۲ – آیه ی«اقم الصلاه لذکری»نشانگر کدام موضوع در قرآن است؟
پاسخ: عبادت

۳ خداوند در آیه ی – ۱۰ سوره ی حجرات می فرمایند:به حقیقت مؤمنان همه برادر یکدیگرند، پس همیشه بین برادران ایمانی خود چون نزاعی شود، صلح دهید و خداترس و پرهیزگار باشید. این آیه کدام موضوعات قرآنی را معرفی می کند؟
پاسخ: مهر و محبت و پرهیزگاری

۴ امام علی ع درباره ی قرآن چه فرموده اند؟
پاسخ: قرآن، دریایی است که هیچگاه خشک نمی شود.

۵ چند سوره از قرآن را نام ببرید که اسم میوه باشد؟
پاسخ: تین ←انجیر
زیتون←زیتون
رمّان ←انار