سوالات مطالعات چهارم درس یازدهم

سوال و جواب درس 11 مطالعات چهارم

 

سوالات مطالعات چهارم درس یازدهم

درس این قسمت نیز قصد داریم تا برای شما سوالات درس 11 مطالعات اجتماعی کلاس چهارم را همراه با جواب قرار دهیم. با ما همراه باشید .

مطالعات اجتماعی – درس 11

1 -شهر همدان در کجا واقع شده است ؟
پاسخ : همدان شهری زیبا و خوش آب و هوا در دامنه کوه های الوند است .

2 -منطقه تاریخی همدان چه نام دارد ؟
پاسخ :منطقه تاریخی تپه هگمتانه

3 -قدمت هگمتانه چند سال است ؟
پاسخ :از حدود سه هزار سال پیش به جا مانده و مربوط به دوران مادهاست

4 -مادها از چه قومی بودند ؟
پاسخ :گروهی از آریایی ها بودند

5 -چرا کشور ما ایران نام گرفت ؟
پاسخ :ایران یعنی سرزمین یا محل آریایی ها .آریایی هم یعنی نجیب و شریف

6 -آریایی ها چند سال پیش به ایران مهاجرت کردند؟
پاسخ :حدود چهار هزار سال پیش اقوام آریایی از دو طرف دریای خزر به این سرزمین مهاجرت کردند و به تدریج در دشت های سبز و حاصلخیز آن ساکن شدند

7 -آریایی ها چند گروه بودند؟
پاسخ :مادها ، پارس ها، پارت ها

8 -مادها در کدام سمت ایران ساکن شدند و با چه کسانی همسایه بودند ؟
مادها در غرب ایران ساکن شدند آن ها با آشوری ها همسایه بودند

9 -آشوری ها چگونه مردمی بودند ؟
پاسخ :آشوری ها قومی جنگجو بودند و بیشتر اوقات به سرزمین مادها حمله ور می شدند و آن ها را غارت می کردند مادها نمی توانستند جلوی حمله آشوری ها را بگیرند

10 -چرا مادها نمی توانستند جلوی حمله آشوری ها را بگیرند ؟
پاسخ :زیرا با هم متحد نبودند و سپاه منظمی نداشتند اما سرانجام به ضعف خود پی بردند با هم متحد شدند و به رهبری دیااکو حکومت ماد را به وجود آوردند و آشوری ها را شکست دادند

11 -مادها چگونه بر آشوری ها غلبه کردند ؟
پاسخ :با هم متحد شدند و به رهبری دیااکو حکومت ماد را به وجود آوردند و آشوری ها را شکست دادند

12 -مادها در دامنه ی کوه الوند شهری ساختند و نام آن را هگمتانه گذاشتند

13 -باستان شناسان چگونه فهمیدند که همدان شهر مادها بوده است ؟
پاسخ :باستان شناسان با حفاری های که در این منطقه انجام دادند اشیا و وسایلی را که مربوط به آن زمان است کشف کرده اند آن ها پی بردند که دور این شهر دیواری محکم و بلند بوده و در گوشه های مختلف آن ستون های عظیمی قرار داشته است

14 -پس از مادها حکومت……(هخامنشیان )به وجود آمد

15 -در موزه ی هگمتانه کدام آثار تاریخی وجود دارد ؟
پاسخ :مجسمه ها ، ظروف ، زیور آلات ، خمره های آب و غذا و پایه های باقی مانده از ستون های کاخ هخامنشیان دیدن کردند

16 -سنگ نبشته ها ی روی کوه مربوط به کدام دورانی است و به چه زبانی نوشته شده است ؟
پاسخ :از آثار دوره ی هخامنشیان هستند و به سه زبان پارسی باستان و ایلامی و بابلی نوشته شده اند

17 -چرا در تابستان مردم از شهرهای مختلف ایران به شهر همدان سفر می کنند ؟
پاسخ :برای دیدن مناظر زیبا و آثار تاریخی و استفاده از آب و هوای خنک و مطبوع به شهر همدان سفر می کنند

18 -پایتخت مادها هگمتانه نام داشت که بعدها به همدان تغییر نام داد

19 -در موزه هگمتانه آثار سنگی ، سفالی و فلزی از گذشته های دور به نمایش گذاشته شده بود

20 -در زمان هخامنشیان نیز پادشاهان هخامنشی هگمتانه را به عنوان پایتخت باستانی انتخاب کرده بودند

 


 

T✏️☘️☘️✏️( اگر سوالات بالا را دوست نداشتید سوالات زیر را مطالعه کنید)
بخش دوم سوالات

1 -ایران یعنی چه؟
پاسخ : ایران یعنی سرزمین یا محلّ آریاییها، آریایی هم یعنی نجیب و شریف.

2 -آریایی یعنی چه؟
پاسخ : یعنی نجیب و شریف.

3 -آریاییها چند سال پیش و از کدام قسمت وارد کشور شدند؟
پاسخ : حدود چهار هزار سال پیش اقوام آریایی از دو طرف دریای خزر به این سرزمین مهاجرت کردند و به تدریج در دشتهای سبز و حاصلخیز آن ساکن شدند.

4 -آریاییها چند گروه بودند؟
پاسخ : نام ببرید. سه گروه ـ مادها، پارسها و پارتها

5 -محلّ سکونت سه گروه آریایی کجا ها بودند؟
پاسخ : مادها در غرب، پارس ها در جنوب و جنوب غربی و پارتها در شمال شرقی ایران.

6 -حکومت مادها چگونه به وجود آمد؟
پاسخ : مادها با آشوریها همسایه بودند. آشوریها قومی جنگجو بودند و بیشتر اوقات به سرزمین مادها حمله ور میشدند و آنها را غارت میکردند. مادها نمی توانستند جلوی حمله آشوریها را بگیرند؛ زیرا با هم متّحد نبودند و سپاه منظّمی نداشتند امّا سرانجام به ضعف خود پی بردند. با هم متّحد شدند و به رهبری دیااِکو حکومت ماد را به وجود آوردند و آشوریها را شکست دادند.

7 -مادها چگونه توانستند آشوریها را شکست دهند؟
پاسخ : آنها با هم متّحد شدند و سپاهی منظّم تشکیل دادند، پس توانستند آشوریها را شکست دهند.

8 -نام شهری که مادها در دامنه ی کوه الوند ساختند، چه بود؟
پاسخ : هگمتانه

9 -پایتخت مادها چه نام داشت؟
پاسخ : هگمتانه

10 -نخستین حکومت آریایی چه نام داشت؟
پاسخ : حکومت ماد

11 -شهر هگمتانه، امروزه در کجا واقع است؟
پاسخ : در همدان

12-پس از مادها کدام حکومت به وجود آمد؟
پاسخ : حکومت هخامنشیان

13 -پایتخت تابستانی هخامنشیان چه نام داشت؟
پاسخ : هگمتانه

14 -سنگ نبشته های گنج نامه آثار کدام دوره و به چه زبانی است؟
پاسخ : دوره ی هخامنشیان و به سه زبان باستان، ایلامی و بابلی نوشته شده اند.

15 -هنگام بازدید از موزه ها باید چه نکاتی را رعایت کنیم و چگونه رفتار کنیم؟
پاسخ : سکوت را رعایت کنیم، دست به وسایل قدیمی و قیمتی نزنیم، بی جهت سوال نپرسیم.

16 -باستانشناسان با حفاری منطقه هگمتانه چه چیزی را فهمیدند؟
پاسخ : باستان شناسان با حفاریهایی که در این منطقه انجام داده اند اشیا و وسایلی مربوط به زمان مادها کشف کرده اند. آنها پی بردند که دور این شهر دیواری محکم و بلند بوده و در گوشه های مختلف آن ستونهای عظیمی قرار داشته است.

 

 

بعدی» درس دوازدهم مطالعات چهارم
پیشین« درس دهم مطالعات چهارم