سوالات مطالعات چهارم درس هفتم

سوال و جواب درس7مطالعات هارم

سوالات مطالعات چهارم درس هفتم

در این قسمت نیز برای شما عزیزان کلاس چهارم قصد داریم تا برای شما سوالات درس 7 مطالعات اجتماعی چهارم را به صورت کامل قرار دهیم . شما میتوانید سوالات این درس را در زیر مشاهده نمایید.

سوالات مطالعات چهارم درس هفتم

 

مطالعات اجتماعی – درس 7

 

1- دانش جغرافیا چیست و چه کمکی به ما می کند ؟
پاسخ: دانش جغرافیا کمک می کند که محیط زندگی خود و محیط های دیگر را بشناسیم و از چگونگی زندگی مردم در مکان های مختلف آگاه شویم .

2- جغرافی دان کیست ؟
پاسخ: جغرافی دان کسی است که مکان های مختلف و زندگی مردم در این مکان ها را مطالعه می کند.

3- جغرافی دان چگونه به مطالعه محیط می پردازد ؟
پاسخ: جغرافی دان از محیط های مختلف بازدید می کند و می کوشد همه چیز را به خوبی مشاهده کند ، همچنین کتاب هایی را که درباره محیط ها و موضوع های مختلف جغرافیایی نوشته شده است را مطالعه می کند.

4- جغرافی دان در مطالعات خود ابتدا چه کاری انجام می دهد ؟ با مثال ؟
پاسخ: ابتدا پرسش های درباره یک مکان مطرح می کند .برای مثال می پرسد : این شهر در کجا واقع شده است ؟ جمعیت آن چقدر است؟ آب و هوای آن چگونه است ؟ مردم آن به چه فعالیت های مشغولند؟

5- جغرافی دان ها برای حل مشکلات مردم چه می کنند ؟
پاسخ: در محیط های مختلف پیشنهادهایی می دهند

6- نام چند وسیله مطالعه جغرافیا را نام ببرید ؟
پاسخ: – کره جغرافیایی – عکس – نقشه – سی دی یا لوح فشرده – رایانه و اینترنت – کتاب

7- مهم ترین وسیله مطالعه جغرافیا نقشه است

8- فیلم وسیله خوبی برای آشنایی با محیط های مختلف است

9- یکی از راه های شناخت محیط زندگی خود و دیگران ، استفاده از دانش جغرافیا است .

 

 

بعدی» درس هشتم مطالعات چهارم
پیشین« درس ششم مطالعات چهارم