سوالات مطالعات چهارم درس هشتم

سوال و جواب درس 8 مطالعات چهارم

 

سوالات مطالعات چهارم درس هشتم

درس این قسمت نیز قصد داریم تا برای شما سوالات درس 8 مطالعات اجتماعی کلاس چهارم را همراه با جواب قرار دهیم. با ما همراه باشید .

مطالعات اجتماعی – درس 8

1- هزاران سال قبل انسان ها چگونه زندگی می کردند ؟
پاسخ:انسان ها وسایل و ابزارهای انسان امروزی را نداشتند و نمی دانستند چگونه از منابع طبیعی استفاده کنند و غذا ، پوشاک و مسکن تهیه کنند.

2- انسان ها در گذشته های دور برای رفع نیازهای خود ابزارها و وسایل کمی داشتند .

3- در گذشته های بسیار دور ، یکی از مشکلات انسان فراهم کردن غذا بود .

4- غذای انسان ها در گذشته چه بود ؟
پاسخ:غذای آنها از میوه ی درختان ، ریشه ، برگ گیاهان و تخم پرندگان بود.

5- کشف آتش تغییرات زیادی در زندگی انسان به وجود آورد.

6- در گذشته ،انسان از غار چه استفاده ای می کرد؟
پاسخ:برای اینکه از حمله ی حیوانات در امان بماند به غارها پناه می برد ، در غار انسان از سرما و گرما و خطر حمله حیوانات در امان بود

7- نقاشی های روی دیوار غارهای قدیمی نشان دهنده ی چیست ؟
پاسخ:اهمیت شکار در زندگی مردم غار نشین را نشان می دهد.

8- چه عواملی به انسان کمک کرد تا بر سختی ها پیروز شود ؟
پاسخ:– عقل و شعور – دست های توانا

9- اولین ابزارهای انسان بیشتر سنگی بود

10- چند نمونه از ابزارهایی که در گذشته انسان ساخته است را نام ببرید ؟
پاسخ:ابتدا از سنگ ، شاخه ی درختان و استخوان حیوانات برای کندن زمین ، پیدا کردن ریشه گیاهان و سوراخ کرن پوست جانوران برای تهیه لباس استفاده می کرد.

11- انسان ها به صورت گروهی به یک جانور بزرگ جثه حمله می کردند . شکار غذای زیادی برای آنها فراهم می کرد . آنها از پوست حیوان لباس از شاخ آن نیزه و از استخوان هایش سوزن درست می کردند .

12-فعالیت کنید ؟ فکر کنید صفحه 34 شماره 1- فکر کنید و پاسخ دهید .
پاسخ:پاسخ در کتاب گفته شده بخوانید

13- نقاشی های روی دیوار غارهای قدیمی نشان دهنده ی اهمیت شکار در زندگی مردم غارنشین است .

14- انسان ها چگونه آتش را کشف کردند؟
پاسخ:در ابتدا، انسان ها از آتشی که در اثر رعد و برق به وجود می آمد می ترسیدند و فرار می کردند، اما بعد ها به فایده آن پی می بردند . همچنین فهمیدند که با به هم زدن بعضی سنگ ها می توانند آتش درست کنند.

سوال 15 و سوال 16 فعالیت صفحه 34 – گفت و گو کنید .
پاسخ:پاسخ در کتاب است بخوانید

17- انسان ها به تدریج توانستند حیواناتی مانند گوسفند ، بز، گاو ، سگ و بعضی پرندگان را اهلی کنند

18- در دوره ای که انسان مواد غذایی مورد نیازش را از راه شکار بدست می آورد وظیفه مردان و زنان چه بود ؟
پاسخ:مردان به شکار می رفتند و زنان در پناه گاه ها می ماندند و وظیفه آنها نگه داری از بچه ها و جمع آوری گیاهان خوراکی بود.

19- انسان ها در گذشته چگونه کشاورزی را آموختند ؟
پاسخ:انسان ها می دیدند که وقتی دانه ای در جایی به زمین می افتد ، پس ازمدتی در آنجا گیاهی سبز می شود بنابراین به کاشتن دانه هایی چون گندم و جو پرداختند

20- کشاورزی زندگی انسان ها را تغییر داد

21- کشاورزی چگونه باعث یکجا نشینی شد؟
پاسخ:با رواج کشاورزی ، در کنار رودها و چشمه ها برای خود خانه های دائمی ساختند و در یکجا ساکن شدند

22- اولین روستاها چگونه به وجود آمد ؟
پاسخ:انسان ها برای مراقبت از زمین های کشاورزی خود در کنار زمین های خود ساکن شدند و چون مراقبت از مزرعه ها و کار کشاورزی به تنهایی ممکن نبود ، آنها خانه های خود را در کنار یکدیگر ساختند و به این ترتیب اولین روستاها به وجود آمد

23- کشف آتش چه تغییری در زندگی انسان ها بوجود آورد؟
پاسخ:-روشنایی غارها و گرم کردن غارها – غذا پختن – پختن ظروف سفالی – دفاع از خود در مقابل حیوانات وحشی

فعالیت کنید صفحه 35
1- چرا اولین روستاهای پرجمعیت در کنار رودها پدید آمد ؟
پاسخ: چون انسان ها برای کار کشاورزی به آب نیاز داشتند
2- اهلی کردن حیوانات برای انسان چه فایده هایی داشت ؟
پاسخ: – در شخم زدن زمین کشاورزی – رفتن به شکار – حمل بار و وسایل خود – دفاع از خود در برابر حیوانات وحشی – رفع برخی نیازهای غذایی خود (مانند لبنیات ) استفاده می کردند.

 

 

بعدی» درس نهم مطالعات چهارم
پیشین« درس هفتم مطالعات چهارم