سوالات مطالعات چهارم درس نهم

سوال و جواب درس 9 مطالعات چهارم

 

سوالات مطالعات چهارم درس نهم

درس این قسمت نیز قصد داریم تا برای شما سوالات درس 9 مطالعات اجتماعی کلاس چهارم را همراه با جواب قرار دهیم. با ما همراه باشید .

سوالات درس نهم مطالعات کلاس چهارم

1- از چه زمانی انسان های یک جا نشینی را آغاز کردند ؟
پاسخ: با شروع کار کشاورزی

2- اولین روستاها چگونه به وجود آمد ؟
پاسخ: با شروع کار کشاورزی مردم زندگی یک جا نشینی را آغاز کردند و به این ترتیب اولین روستاها بوجود آمدند

3- کشاورزی چه تغییری در زندگی انسان به وجود آورد ؟
پاسخ: با رواج کشاورزی به جز یک جانشین شدن مردم توانستند مواد غذایی را به اندازه کاغی تولید کنند و حتی ذخیره نمایند و بقیه مردم به کارهای دیگر مشغول شدند

4- از چه زمانی تقسیم کار بوجود آمد ؟
پاسخ: وقتی که کشاورزی زیاد شد و مردم بیش از اندازه تولید کردند شغل های دیگری هم نیاز بود به وجود آمد برای همین مردم به ساختن ابزار و خرید و فروش و کارهای دیگر روی آوردند و تقسیم کار به وجود آمد .

5- مبادله ی کالا به کالا یعنی چه با مثال توضیح بدهید ؟
پاسخ: مثلا اگر کشاورزی بیش از مصرف خود و خانواده اش گندم داشت مقداری از آن را به کسی می داد که ظرف سفالی می ساخت و به جای آن ظرف می گرفت یعنی کالایی را با کالای دیگر عوض می کرد.

6- در گذشته های دور که تقسیم کار به وجود آمد مردم نیازهای خود را از چه راهی به دست می آوردند ؟
پاسخ: مبادله کالا به کالا

7- به نظر شما مبادله ی کالا به کالا چه مشکلاتی را بوجود می آورد؟
پاسخ: 1 – ممکن بود که کالایی را که نیاز داشتند پیدا نکنند یا کسی که آن کالا را داشت کالای طرف مقابلش را نمی خواست 2 – ارزش و بهای کالای های مبادله شده برابر نبود

8- برای حل مشکلات مبادله ی کالا به کالا چه وسایلی اختراع شد ؟
پاسخ: مردم دنبال وسیله ای بودند که ارزش کالاهایشان را معلوم کند یا در همه جا ارزش داشته باشد پس پول
اختراع شد که در هر دوره ای به شکلی بود از دانه های قهوه و کتان گرفته تا دکمه و صدف و طلا و نقره و حلب و… در زمان ما هم پول جای همه را گرفته است

9- شهرها چگونه بوجود آمدند ؟
پاسخ: با زیاد شدن جمعیت روستاها در کنار رودها این روستاها بزرگ و بزرگ تر شدند و شهرها به وجود آمدند

10- اولین شهرها در کنار رودهای بزرگ به وجود آمد

11- تمدن های بزرگ چگونه به وجود آمدند ؟
پاسخ: با پیدایش شهرهای بزرگ

12- ویژگی های سرزمین هایی که تمدن در آن ها بوجود آمد چه بود ؟
پاسخ:

1- سرزمین های متمدن حکومت و فرمانروایی داشتند
2- تقسیم کار و مهارت در کارها بین آن ها بود
3- داد و ستد با همدیگر و شهرهای دیگر داشتند
4 – قانون و مقررات داشتند
5- عقاید مذهبی داشتند 6-خط و آثار هنری داشتند

13- اداره سرزمین های متمدن بر عهده فرمانروایان بود

14- فرمانروایان برای اداره سرزمین های خود چه می کردند ؟
پاسخ: قانون وضع کرده بودند تا نظم برقرار باشد

15- چرا فرمانروایان قانون وضع می کردند؟
پاسخ: برای برقراری نظم در سرزمین هایشان و اداره شهرها و روستاها

16- شهرها چگونه بزرگ تر شدند؟
پاسخ: با افزایش جمعیت – حمله فرمانروایان به شهرها و روستاهای دیگر

17- چرا فرمانروایان به شهرها یا روستاهای دیگر حمله می کردند؟
پاسخ: برای این که قلمرو حکومتشان وسیع تر شود

18- چه عواملی باعث شد تا زمینه اختراع خط فراهم شود ؟
پاسخ: رونق داد و ستد و نیاز انسان به نوشتن قراردادها و نگه داشتن بعضی اطلاعات ، زمینه را برای اختراع خط فراهم کرد.

19- اختراع خط از چه نظر اهمیت داشت ؟
پاسخ: در پیدایش تمدن ها و دوام آن نقش داشت

20- اولین تمدن ها در کنار کدام رودها بوجود آمد ؟
پاسخ: رود کارون در ایران ، رود نیل در مص ، رود دجله و فرات در عراق

21- کدام تمدن باستانی در ایران در کنار رود کارون به وجود آمد ؟
پاسخ: تمدن ایلام

22- در سرزمین بین النهرین کدام تمدن ها بوجود آمد ؟
پاسخ: تمدن سومر و بابل در جنوب رود فرات ، تمدن آشور در شمال رود دجله و فرات

23- کدام تمدن در کنار رود نیل بوجود آمد ؟
پاسخ: تمدن مصر

24- سرزمین بین النهرین کجا بود ؟
پاسخ: بین دو رود دجله و فرات در عراق امروزی

25- در کنار رود نیل اقوام مصری زندگی می کردند

26- در کنار رود کارون مردم ایلام زندگی می کردند

27- در کنار رود دجله تمدن آشور بوجود آمد

28- در کنار رود فرات اقوام بابل و سومر زندگی می کردند

29- دو تمدن باستانی ایران که اکنون از بین رفته اند را نام ببرید ؟
پاسخ: تمدن ایلام و ماد

30- تمدن ایلام در کجا به وجود آمد ؟
پاسخ: در کنار رود کارون جایی که امروزه خوزستان نام دارد.

 

 

بعدی» درس دهم مطالعات چهارم
پیشین« درس هشتم مطالعات چهارم