سوالات مطالعات چهارم درس شانزدهم

سوال و جواب درس 16 مطالعات چهارم

 

سوالات مطالعات چهارم درس شانزدهم

درس این قسمت نیز قصد داریم تا برای شما سوالات درس 16 مطالعات اجتماعی کلاس چهارم را همراه با جواب قرار دهیم. با ما همراه باشید .

مطالعات اجتماعی – درس 16

1- وضع هوا چه تاثیری در فعالیتهای روزانه ما دارد ؟
پاسخ: دما و وضع هوا در فصل های مختلف سال در نوع زندگی و پوشش و فعالیتهای ما تاثیر دارد مثلا در زمستان لباس گرم می پوشیم و از وسایل گرمایی در منزل و محیط کار استفاده می کنیم

2- مهم ترین چیزهایی که در تعیین آب و هوای یک منطقه نقش دارند کدامند؟
پاسخ: دمای هوا – بارش

3- از چه وسایلی برای اندازه گیری دما و بارش استفاده می کنیم ؟پاسخ:
اندازه گیری دما = دماسنج
اندازه گیری باران = باران سنج

4- میزان بارش را با ظرف های درجه بندی شده اندازه گیری می کنیم

5- دمای هوا یکسان نیست . هنگام صبح و شب ، هوا خنک تر و هنگام ظهر هوا گرمتر است . در فصل تابستان هوا گرم و در فصل زمستان هوا سرد است .

6- آب و هوای شهر یزد چگونه است ؟
پاسخ: گرم و خشک

7- گرم ترین و سرد ترین ماههای سال در شهر یزد کدام است ؟
پاسخ: گرمترین ماه تیر سردترین ماه دی

8- برای نشان دادن تغییرات دما در ماههای مختلف سال از نمودار استفاده می کنیم

9- مقدار بارش در شهر یزد در کدام ماه بیشتر است ؟
پاسخ: فروردین

10- در شهر یزد در کدام ماه باران نمی بارد ؟
پاسخ: مهر – شهریور – مرداد – تیر – خرداد

11- در بیشتر ماههای سال هوای یزد گرم است و باران در آنجا کم می بارد به همین دلیل هوای آن گرم و خشک است

 

 

بعدی» درس هفدهم مطالعات چهارم 
پیشین« درس پانزدهم مطالعات چهارم