سوالات مطالعات چهارم درس دوازدهم

سوال و جواب درس 12 مطالعات چهارم

 

سوالات مطالعات چهارم درس دوازدهم

درس این قسمت نیز قصد داریم تا برای شما سوالات درس 12 مطالعات اجتماعی کلاس چهارم را همراه با جواب قرار دهیم. با ما همراه باشید .

1-کوروش که بود؟و با مردم سرزمین ها فتح شده چگونه رفتار می کرد؟
پاسخ: کوروش مردی خردمند وبا هوش از قوم پارس بود او پس از جنگ های فراوان؛ مادها را شکست داد و حکومت قدرتمند هخامنشیان را بُنیان گذاشت. او با مردم سرزمین های که فتح می کرد با احترام و مهربانی رفتار می کرد.

2-آرامگاه کدام پادشاه ایران در پاسارگاد قرار دارد؟
پاسخ: -کوروش

3-پاسارگاد در نزدیکی کدام یک از شهرهای ایران قرار دارد؟
پاسخ: -در130کیلومتری شهر شیراز

4-بنای تخت جمشید چند هزار سال پیش ساخته شده است؟
پاسخ: -2500سال پیش

5-تخت جمشید در هرکدام از طرفین خود چند پلّه دارد؟
پاسخ: -111 پلّه

6-تخت جمشید به فرمان چه کسی ساخته شد؟
پاسخ: -به فرمان داریوش اوّل

7-تخت جمشید چگونه ساخته شد؟
پاسخ: -معماری اصلی تخت جمشید را اقوام پارسی انجام دادند،در ساختن تخت جمشید صدها نفر از اقوام مختلف ،که در قلمرو هخامنشیان زندگی می کردند،شرکت داشتند.کارگران سنگ ها را از کوه های دور و نزدیک می بریدند و با گاری به محل ساخت تخت جمشید می آوردند وبا قرقره و طناب بالا می کشیدند؛ و سنگ ها را تراشیده و نقش های زیبا روی آن می کندند؛آن ها برای این کار دستمزد می گرفتند.

8-ارتفاع ستون های سنگی تخت جمشید چه قدر است؟
پاسخ: -ده متر ارتفاع دارند و از شگفتی های معماری جهان هستند.

9-درزمان داریوش اوّل شهربان به چه کسی گفته می شد؟
پاسخ: -درزمان داریوش اوّل به دلیل وُسعت زیاد کشور؛اداره آن کار ساده ای نبود،به همین دلیل داریوش دستور داد ایران را بخش های تقسیم کنند و برای هر بخش فرمانروایی تعیین کرد که شهربان نامیده می شدند.

10-پایتخت هخامنشیان کدام شهر بود؟
پاسخ: -تخت جمشید

11-طولانی ترین و مهم ترین راه کشور درزمان دایوش اوّل چه نام داشت؟
پاسخ: -راه شاهی

12-راه شاهی به کدام راه، درزمان هخامنشیان گفته می شد؟
پاسخ: -به طولانی ترین و مهم ترین راه کشور در زمان هخامنشیان؛ که تخت جمشید را به سارد وصل می کرد، راه شاهی گفته می شد.

13-جشن های نوروزی هخامنشیان در کدام شهر برگزار می شد؟
پاسخ: -در شهر تخت جمشید

14-حکومت هخامنشیان را چه کسی تأسیس کرد؟
پاسخ: 14 -کوروش

15-مهم ترین کارهای داریوش را نام ببرید.
پاسخ: -تعیین شهربان،ساختن راه ها،ساختن سکّه ی طلا،ایجاد سپاه جاویدان

16-سپاه جاویدان چند هزار نفر بودند؟
پاسخ: -ده هزار نفر

17-چاپارخانه ها درزمان هخامنشیان چه نقشی داشتند؟
پاسخ: -در چاپارخانه ها همیشه اسب های تازه نفس آماده ی حرکت بودند، نامه رسان ها در آن جا اسبهای خود را عوض می کردند و سوار بر اسب های تازه نفس؛نامه ها را به دورترین نقاط کشور می رساندند.

18-نتیجه هرکدام از اقدامات و کار های داریوش در جدول زیر چه بود؟
اقدام و کار داریوش / نتیجه
تعیین شهربان / اداره بهتر کشور
ساختن راه ها / ارتباط بهتر و سریع تر شهر های دور و نزدیک با یکدیگر و پایتختت
ساختن سکّه ی طلا/ آسان تر شدن داد و ستد و تجارت
ایجاد سپاه جاویدان / مقابله و دفاع فوری در جهت مقابله با دشمنان

 

 

بعدی» درس سیزدهم مطالعات چهارم
پیشین« درس یازدهم مطالعات چهارم