سوالات مطالعات چهارم درس بیست

سوال و جواب درس 20 مطالعات چهارم

 

سوالات مطالعات چهارم درس بیست

📚درس این قسمت نیز قصد داریم تا برای شما سوالات درس 20 مطالعات اجتماعی کلاس چهارم را همراه با جواب قرار دهیم؛ با ما همراه باشید .
🔴 درس بیستم مطالعات چهارم

1- مفهوم ملت را بیان کنید ؟
پاسخ» مردم ایران اعضای یک خانواده در خانه بزرگی به نام کشور ایران هستند . نام این خانواده بزرگ ملت ایران است

2- نشانه های مشترک ملت ایران را نام ببرید ؟
پاسخ» کتاب قانون اساس – پرچم – سرود ملی – تقویم

3- قوانین کشور در چه کتابی نوشته می شود ؟
پاسخ» همانطور که در خانه و مدرسه مقرراتی داریم ، کشور ما هم دارای قوانین و مقرراتی است که قوانین مهم کشور ما در کتاب قانون اساسی نوشته می شود

4- پرچم یکی از نشانه های مهم ملی ایران است

5- در حاشیه و وسط پرچم ایران چه علامتی است ؟
پاسخ» در حاشیه پرچم ایران کلیه الله اکبر و در وسط پرچ علامت جمهوری اسلامی به شکل الله است

6- سرود ملی ایران حفظ شود

7- مردم ایران تقویم مشترکی دارند

8- سال ایرانی چه سالی است ؟
پاسخ» سال ایرانی بر مبنای هجری شمسی است و از اول فروردین یعنی نوروز آغاز می شود

9- زبان و خط رسمی ملت ایران فارسی است

10- تفاوت ماه قمری و شمسی ؟
پاسخ» ماههای ما 31 روز و 30 روزه است ولی ماههای قمری 29 و 30 روزه است که سال شمسی و قمری 10 روز با هم تفاوت دارد

 

 

بعدی» درس 21 مطالعات چهارم 
پیشین« درس 19 مطالعات چهارم