سوالات مطالعات چهارم درس اول

سوال و جواب درس 1 مطالعات چهارم ابتدایی

سوالات مطالعات چهارم درس اول

سوالات درس اول مطالعات اجتماعی چهارم :

سوال1 -محله چیست؟
جواب 1-محله قسمتی از شهر یا روستاست که در آن گروهی از مردم در همسایگی یکدیگر زندگی می کنند.

سوال2-رفتار همسایه ها با یکدیگر چگونه باید باشد؟
جواب2 -باید از حال یک دیگر با خبر باشند-به هم کمک کنند-باهم مهربان باشند و…

سوال3 -پیامبر ماحضرت محمد در مورد رفتار با همسایه ها چه فرموده اند؟
جواب3 -اگر می‌خواهی خدا و پیامبر شما را دوست داشته باشند امانت دار و راستگو باشید و با همسایگان خود به نیکی
رفتار کنید.

سوال 4-برای مراعات حال همسایه ها چه کارهایی نباید انجام دهیم؟ دو مورد
جواب4-درزمان استراحت همسایه ها در کوچه توپ بازی نکنیم-در خانه صدای رادیو و تلویزیون را بلند نکنیم-
در ساختمان محل زندگی خودمان ترقه بازی نکنیم-موقع خداحافظی با مهمان ها بلند بلند حرف نزنیم-آشغال
های در جای مخصوص خود بگذاریم تا محل زندگی همسایه ها کثیف نشود.

 

بعدی» درس دوم مطالعات چهارم