سوالات مطالعات پنجم درس یازدهم با جواب

سوالات مطالعات پنجم درس 11 با جواب

 

سوالات مطالعات پنجم درس یازدهم با جواب

📚 سوالات درس به درس مطالعات کلاس پنجم
🔴 درس یازدهم : کشور های همسایه (1)

درس ۱۱
1- در شهر و روستا افرادی در همسایگی یکدیگر زندگی می کنند و کشورها نیز همسایه هایی دارند.

۲- ایران با چند کشور همسایه است ؟

پاسخ: 7 کشور

٣- ایران از همه کشورهای همسایه اش پهناورتر است

۴- کشورهای همسایه در شمال ایران را نام ببرید ؟
پاسخ: ترکمنستان – جمهوری آذربایجان – ارمنستان

5- همسایگان شرقی ایران کدام کشورها هستند ؟
پاسخ: افغانستان و پاکستان

۶- همسایگان غربی ایران ترکیه و عراق هستند

۷- کم وسعت ترین و کوچکترین همسایه ایران کدام کشور است ؟
پاسخ: ارمنستان

۸- کدام یک از کشورهای همسایه ایران به دریای خزر راه دارند ؟
پاسخ: ترکمنستان و جمهوری آذربایجان

9- کدام کشور همسایه به دریای عمان راه دارد ؟
پاسخ: پاکستان

۱۰- رشته کوه اصلی جمهوری آذربایجان کدام است ؟
پاسخ: قفقاز

۱۱-رود ارس بین ایران و جمهوری آذربایجان قرار داد و به دریای خزر می ریزد

۱۲- کدام رود کشور ایران را از ارمنستان جدا می کند ؟
پاسخ: رود ارس

۱۳- چرا کشور ارمنستان به این نام نام گذاری شد ؟
پاسخ: ۹۸ درصد مردم ارمنستان پیرو دین مسیح هستند و ارمنی هستند.

۱۴- شهر آستارا در جمهوری آذربایجان و ایران هم تام هستند