سوالات مطالعات پنجم درس نوزدهم با جواب

سوالات مطالعات پنجم درس 19 با جواب

 

سوالات مطالعات پنجم درس نوزدهم با جواب

📚 سوالات درس به درس مطالعات کلاس پنجم
🔴 درس نوزدهم : ایرانیان مسلمان حکومت تشکیل می دهند

درس ۱۹

۱- چرا قیام های زیادی علیه بنی امیه صورت گرفت؟
پاسخ»خلفای بنی امیه قوانین و عدالت اسلامی را رعایت نمی کردند؛ امامان را به شهادت می رساندند و نژاد عرب را از بقیه ی نژادها برتر می دانستند. در نتیجه، قیامهای زیادی علیه ی بنی امیه صورت گرفت .

۲- خاندان بنی عباس چگونه توانستند در میان ایرانیان طرفدارانی پیدا کنند؟

پاسخ»بنی عباس با تبلیغات زیاد، طرفدارانی در میان ایرانیان پیدا کرده بوند. آنها می گفتند که می خواهند با ظلم و ستم مبارزه کنند و انتقام خون امام حسین (ع) و یارانش را بگیرند.

۳- ابومسلم خراسانی که بود و چه کرد؟
پاسخ»ابومسلم خراسانی یکی از ایرانیانی بود که فرمانده ی گروه های ناراضی را به عهده داشت. او در چند جنگ، سپاهیان بنی امیه را شکست داد و به این ترتیب خاندان بنی عباس به حکومت رسیدند

۴- چرا بنی عباس اغلب وزیران خود را از میان ایرانیان انتخاب می کردند؟
پاسخ»بنی عباس شیوه ی درست کشورداری را نمی دانستند به همین دلیل، اغلب وزیران خود را از میان ایرانیان انتخاب می کردند تا بتوانند بر قلمرو پهناورشان حکومت کنند.

۵- حکومت های ایرانی در دوره ی خلافت عباسیان را نام ببرید.

پاسخ»سامانیان – صفاریان – آل بویه – علویان – طاهریان

۶- کدام خاندان از گروه های ناراضی خلفای بنی امیه بودند؟
پاسخ»خاندان عباس

۷- کدام حکومت های ایرانی به عمرانی و آبادانی علاقه زیادی داشتند و از کشاورزان حمایت می کردند؟
پاسخ»فرمانروایان آل بویه و طاهریان

۸- به پیروان ابومسلم خراسانی چه می گفتند ؟

پاسخ»سیاه جامگان زیرا اغلب لباس سیاه می پوشیدند.

۹- مرقد مطهر امام موسی کاظم و امام محمد تقی در کجا قرار دارد و این دو امام به دست چه کسانی شهید شدند ؟

پاسخ»کاظمین – بنی عباس

۱۰- از چه زمانی ایرانیان در بخش های ایران حکومت اسلامی تشکیل دادند ؟
پاسخ»از اوایل قرن سوم هجری ایرانیان به تدریج در بخش های مختلف ایران حکومت هایی تشکیل دادند.

۱۱- یکی از فرمانده هان گرو های ناراضی بنی عباس که بود ؟
پاسخ»ابومسلم خراسانی

۱۲- چگونه خاندان بنی عباس به حکومت رسید؟
پاسخ»ابومسلم خراسانی در چند جنگ سپاهیان بنی امیه را شکست داد و به این ترتیب خاندان بنی عباس به حکومت رسیدند.

۱۳-چگونه عباسیان شکست خوردند ؟
پاسخ»آل بویه دشمن خلیفه عباسی بودند . یکی از فرمان روان آل بویه توانست بغداد را فتح کند و خلیفه عباسی را به زندان بیندازد.

۱۴-گنبد چمستان در مازندران در شهر ساری از آثار دوره علویان است

۱۵- پایتخت آل بویه کجاست ؟
پاسخ» اصفهان وری

۱۶- آل بویه دشمن خلیفه ی عباسی بودند.

۱۷-علویان و آل بویه پیرو مذهب شیعه بودند.

۱۸- برخی از حکومت های ایرانی مانند سامانیان و صفاریان به زبان فارسی اهمیت زیادی می دادند.

۱۹- فرمانروایان آل بویه بیمارستان مهمی در بغداد تأسیس کردند و به آموزش علم طب پرداختند.

۲۰- ابوعلی سینا دانشمند بزرگ ایرانی وزیر یکی از شاهزادگان آل بویه بود.

۲۱- در زمان آل بویه مراکز علمی شیعه گسترش یافت.

۲۲- با ورود عرب های مسلمان به ایران حکومت ساسانیان منقرض شد.

۲۳- مرکز اصلی حکومت بنی عباس در بغداد بود.

۲۴- رودکی شاعر معروف دوره می سامانیان بود.