سوالات مطالعات پنجم درس سیزدهم با جواب

سوالات مطالعات پنجم درس 13 با جواب

 

سوالات مطالعات پنجم درس سیزدهم با جواب

📚 سوالات درس به درس مطالعات کلاس پنجم
🔴 درس سیزدهم : زندگی در نواحی مختلف جهان

١- قاره چیست؟
پاسخ: خشکی های وسیع در میان آب ها قرار گرفته اند و به آنها قاره گفته می شود،

۲- آب ها بیشتر کره زمین را فرا گرفته اند.

3- قاره های جهان را نام ببرید ؟
پاسخ: آسیا – اروپا – آفریقا – استرالیا – آمریکا

۴- اقیانوس های جهانی را نام ببرید ؟
پاسخ: اقیانوس آرام – هند – اطلس – منجمد شمالی – منجمد جنوبی

۵- کشور ایران و همسایه هایش در قاره ی آسیا قرار دارند.

۶- کدام قاره ها در نزدیکی یکدیگر قرار دارند ؟
پاسخ: آسیا – اروپا – آفریقا

۷- کدام قاره ها از همه دیرتر کشف شد ؟
پاسخ: آمریکا و استرالیا دیرتر کشف و شناخته.

۸- خط استوا از کجا می گذرد ؟
پاسخ: جنوب آسیا

9- اقیانوس را تعریف کنید؟
پاسخ: اقیانوسها چاله های بزرگی در سطح زمین هستند که از آب پر شده اند.

۱۰- کدام قاره از دو قسمت تشکیل شده است؟
پاسخ: آمریکا- آمریکای شمالی آمریکای جنوبی

۱۱- اروپاییان چگونه قاره های آمریکا و استرالیا را به تصرف در آوردند؟
پاسخ: در گذشته های دور فقط تعداد کمی از بومیان به طور پراکنده در این قاره ها زندگی می کردند. بعدها که اروپاییان در دریانوردی پیشرفت کردند با کشتی، خود را به سرزمین های جدید رساندند و این قاره ها را به تصرف در آوردند.

۱۲-نواحی مختلف جهان از چه نظرهایی با هم تفاوت دارند؟
پاسخ: نواحی مختلف جهان از نظر ناهمواری، آب و هوا، پوشش گیاهی و منابع طبیعی مانند آب و خاک و معادن زیرزمینی با هم تفاوت دارند.

۱۳- چرا شیوه های مختلف زندگی بر روی سیاره ی زمین به وجود آمده است؟
پاسخ: در هر ناحیه از کره ی زمین، مردم برای رفع نیازهای خود به روش های خاصی که متناسب با شرایط محیطی آن ناحیه است، با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند.

۱۴- نواحی قطبی کجاست و چه آب و هوایی دارند؟
پاسخ: در نزدیکی قطب شمال در سرزمینهای مجاور سیبری، آب و هوا بسیار سرد است. در این ناحیه، اسکیموها زندگی می کنند. خانه های آنها در تابستان، چادرهایی از پوست گوزن است و در زمستان از قطعه های یخ و برف درست شده است.

۱۵- آب و هوا در نواحی جنگل های استوایی چگونه است؟
پاسخ: در این ناحیه، هوا در طول سال گرم است و هر روز باران می بارد.به همین علت در این ناحیه جنگل های انبوه استوایی به وجود آمده اند .

۱۶- شیوه ی زندگی بومیان کشورهای مالزی که در جنگل های استوایی زندگی می کند چگونه است؟
پاسخ: عده ی کمی از مردم بومی در کشورهای مالزی و اندونزی به صورت قبیله ای در این جنگلهای استوایی زندگی می کنند، این مردم آداب و رسوم مخصوصی دارند و زندگی خود را از راه شکار و جمع آوری میوه ها و سبزیجات می گذرانند. بعضی از آنها نیز در مزرعه
های بزرگ کشت موز و نارگیل و آناناس کار می کنند. پوشش گیاهی این ناحیه درختان پهن برگ است و حیواناتی مانند میمون ، خرس و مار در این ناحیه زندگی می کنند.

۱۷- زندگی در نواحی بیابانی چگونه است؟
پاسخ: در بیابانهای عربستان و کشورهای همسایه ی آن، تعداد کمی از مردم به صورت قبیله ای زندگی می کنند، در این نواحی، آب و هوا گرم و خشک است و مردم قبیله ها با خانواده ها و دامهایشان به دنبال پیدا کردن چراگاه از جایی به جایی کوچ می کنند، این قبیله ها، زندگی دامپروری دارند و از دامها برای تغذیه و تهیه ی پوشاک و چادرهایشان استفاده می کنند.

۱۸- کدام قاره های به یکدیگر نزدیکترند؟
پاسخ: آمریکا و استرالیا

۱۹- پرجمعیت ترین کشورهای جهان کدامند؟ در کدام قاره ها قرار دارند؟
پاسخ: چین و هند در قاره ی آسیا

۲۰- چه کسانی در نواحی قطبی زندگی می کنند؟
پاسخ: خانه هایشان چگونه است؟ اسکیموها – خانه های آنها در تابستان، چادرهایی از – پوست گوزن است و در زمستان از قطعه های یخ و برف درست شده است.

۲۱- لباس و غذا اسکیموها چگونه بدست می آید؟
پاسخ: اسکیموها غذایشان را از راه شکار به دست می آورند. لباس آنها از پوست خز – است

۲۲- اسکیموها برای حمل و نقل از چه چیزی استفاده می کنند؟
پاسخ: اسکیموها برای حمل و نقل از سورتمه هایی استفاده می کنند که سگها یا گوزن های قطبی آنها را می کشند.

۲۳- پوشش گیاهی و زندگی جانوری در نواحی قطبی چگونه است؟
پاسخ: پوشش گیاهی این ناحیه درختان سوزنی برگ است و حیواناتی مانند گوزن، خرس و روباه قطبی در این ناحیه زندگی می کنند

۲۴- پوشش گیاهی و زندگی جانوری در جنگل های استوایی چگونه است؟
پاسخ: پوشش گیاهی این ناحیه درختان پهن برگ است و حیواناتی مانند میمون ، خرس و صار در این ناحیه زندگی می کنند.

۲۵- پوشش گیاهی و زندگی جانوری در نواحی بیابانی چگونه است؟
پاسخ: پوشش گیاهی در این ناحیه فقیر است و حیواناتی مانند شتر، موش صحرایی و انواع خزندگان در این ناحیه زندگی می کنند.

۲۶- کره ی زمین بیش از ۷ میلیارد نفر جمعیت دارد

۲۷- پر جمعیت ترین قاره ی جهان آسیا است