سوالات مطالعات پنجم درس دهم با جواب

سوالات درس 10 مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی

 

سوالات مطالعات پنجم درس دهم با جواب

📚 سوالات درس به درس مطالعات کلاس پنجم
🔴 درس دهم :کشور ما چگونه اداره می‌شود؟

درس ۱۰
١- حکومت سلطنتی پهلوی در چه سالی و به رهبری چه کسی سرنگون شد؟
پاسخ: پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ به رهبری امام خمینی، حکومت سلطنتی پهلوی سرنگون شده

۲- حکومت ایران در چه تاریخی به جمهوری اسلامی تبدیل شد؟
پاسخ: حکومت ایران در تاریخ ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ به جمهوری اسلامی تبدیل شد

٣- جمهوری اسلامی چه حکومتی است؟
پاسخ: در آن قوانین اسلامی اجرام می شود و مردم در اداره ی کشور و انتخاب افراد شایسته برای حکومت نقش دارند.

۴- اولین رهبر انقلاب اسلامی ایران که بود؟
پاسخ: اولین رهبر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی بود که انقلاب اسلامی را هدایت و کردند و آن را به پیروزی رساندند

5-حکومت کشور ما چیست ؟
پاسخ: جمهوری اسلامی
۶- قانون اساسی را تعریف کنید ؟
پاسخ: مهم ترین قانون هر کشور قانون اساسی آن است و در قانون اساسی روش اداره کشور مشخص شده است.

۷- قوه قضاییه از چه قسمتهایی تشکیل شده است ؟
پاسخ: رئیس قوه ی قضاییه – دادسراها به دادگاهها

۸- قوه قضاییه از طریق دادگاه را به اختلافات و شکایت های مردم رسیدگی می کند. |

۹- بر طبق قانون اساسی رهبری جامعه اسلامی ما بر عهده ی کیست؟
پاسخ: طبق قانون اساسی رهبری جامعه ی اسلامی ما به عهده ی فقیه ی است که از مسائل زمان آگاهی دارد،

۱۰-رهبر جامعه ی اسلامی ما باید چگونه باشد؟
پاسخ: رهبر جامعه ی اسلامی باید نمونه ی یک مسلمان کامل باشد. او باید عالم، عادل و شجاع باشد از دستورهای اسلام پیروی کند و از اوضاع جامعه به خوبی آگاه باشد تا بتواند جامعه را به بهترین شکل هدایت و رهبری کند

۱۱- وظیفه ی مقام رهبری چیست؟
پاسخ: مقام رهبری بر همه ی فعالیت هایی که این سه قوه انجام میدهند، نظارت دارد و آنها را هدایت می کند.

۱۲- فوه ی مقننه از چه کسانی تشکیل شده است؟

پاسخ: نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان

۱۳- وظیفه ی قوه مقننه در کشور ما چیست؟ وظیفه ی قانون گذاری را بر عهده دارد ۱۴- وظیفه ی قوه ی مجریه چیست؟
پاسخ: اجرای قوانین و تأمین وسایل رفاه و آسایش مردم و پیشرفت کشور است.

۱۵ – قوه ی مجریه شامل چه کسانی است؟
پاسخ: رایس جمهور و هیئت وزیران

۱۶ نمونه از کارهای دولت را بنویسید.

پاسخ: ساختن جاده، پل ، بیمارستان، کمک به کشاورزی و صنایع، فراهم کردن امکانات برای آموزش و پرورش و بهداشت و درمان مردم، صادرات و واردات روابط با کشورهای خارجی و حفظ امنیت مردم

۱۷- وظیفه ی قوه ی قضاییه چیست؟
پاسخ: قوه ی قضاییه بر اجرای درست قوانین نظارت می کند یعنی اگر در جایی قانون رعایت نشود و تخلفی صورت بگیرد به آن رسیدگی می کند .قوه ی قضاییه همچنین از طریق دادگاه ها به اختلاف ها و شکایت های مردم رسیدگی می کند.

۱۸- مهم ترین وظایف حکومت چیست؟
پاسخ: وضع قوانین و مقررات برای اداره جامعه – تأمین وسایل رفاه و آسایش مردم و پیشرفت کشور، مانند آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، ایجاد شغل، ساختن جاده، پل و… – رسیدگی به شکایت ها و حل اختلافات مردم حفظ امنیت و جلوگیری از کار افرادی که قانون و مقررات را رعایت نمی کنند. دفاع از کشور در مقابل حمله ی دشمن

۱۹- پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مردم در روز ۱۱ فروردین ۱۳۵۸ به پای صندوق های رأی رفتند و پیش از ۹۸ درصد آنها به حکومت جمهوری اسلامی، رایاری دادند.

۲۰- مهم ترین قانون هر کشور، قانون اساسی آن است.

۲۱- چه کسانی کشور ما را اداره می کنند؟
پاسخ: رهبر قوای سه گانه مقننه مجریه قضاییه)

۲۲- پس از رحلت امام خمینی (ره) چه کسی رهبری کشور اسلامی را برعهده گرفت؟ در چه سالی ؟
پاسخ: آیت الله خامنه ای در سال 1368

۲۳-در قانون اساسی روش اداره ی هر کشور مشخص شده است.

۲۴- قوه مجریه همان دولت است

25- ریس جمهور هر چهار سال یکبار با رای مردم انتخاب می شود

۲۶- نمایندگان مجلس شورای اسلامی هر چهار سال یکبار با رای مردم انتخاب می شوند